Thứ hai, 20/09/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh của ba bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa, 2020
Niềm tin vào thuốc của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020
Thực trạng tử vong do bệnh dại ở người tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020
Trang: 33
Tập 31, số 7 2021

TỶ LỆ MỘT SỐ CHỨNG BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN NHIỆT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH Ở NÔNG DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020

PREVALENCE OF HEAT-RELATED ILLNESSES AND SOME FACTORS RELATED TO KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND PRACTICE AMONG FARMERS IN THUA THIEN HUE PROVINCE IN 2020
Tác giả: Nguyễn Thanh Gia, Lâm Thị Mỹ Linh, Võ Thanh Long, Nguyễn Thị Bảo Ly, Phan Thanh Long, Trần Bình Thắng, Nguyễn Minh Tú, Đặng Thị Anh Thư
Tóm tắt:
Mục tiêu nghiên cứu là xác định tỷ lệ các chứng bệnh liên quan đến nhiệt và mô tả một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành về các chứng bệnh liên quan đến nhiệt ở nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến hành điều tra trên 831 nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế dựa trên bộ câu hỏi phỏng vấn soạn sẵn, từ tháng 6/2020 đến 5/2021. Kết quả cho thấy tỷ lệ chứng bệnh liên quan đến nhiệt chiếm 46,5%, thường gặp nhất là say nắng/say nóng chiếm 40,1%. Kiến thức, thái độ, thực hành đạt về chứng bệnh liên quan đến nhiệt lần lượt là 43,4%, 66,5% và 48,6%. Các yếu tố liên quan đến kiến thức về chứng bệnh bao gồm nhóm tuổi, trình độ học vấn, đã từng tìm cách điều trị chứng/bệnh; thái độ về chứng/bệnh: đã từng tìm cách điều trị chứng/bệnh; thực hành về chứng/bệnh: nhóm tuổi, kinh tế, đã từng tìm cách điều trị chứng bệnh (p < 0,05). Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ các chứng bệnh liên quan đến nhiệt còn cao. Kiến thức, thái độ, thực hành về các chứng bệnh này ở đối tượng nghiên cứu còn khá thấp. Cần tăng cường triển khai các hoạt động giáo dục sức khỏe phù hợp để nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống các chứng bệnh liên quan đến nhiệt.
Summary:
This study aims to determine the prevalence of heat-related illnesses among farmers in Thua Thien Hue province and some factors related to knowledge, attitude, and practice (KAP) among farmers in Thua Thien Hue province. A cross-sectional descriptive study design was conducted on 831 farmers in Thua Thien Hue province using a structural questionnaire from June 2020 to May 2021. The prevalence of farmers who have acquired heat-related illnesses accounted for 46.5%, in which the most common disease found was sunstroke/ heatstroke, accounting for 40.1%. Percentages of people who had suffcient knowledge, attitude, or practice of heat-related illnesses were 43.4%, 66.5%, and 48.6%, respectively. Factors that were signifcantly related to the knowledge of heat-related illnesses were age group, educational background, and history of seeking the illness treatment. Factors related to the attitude towards the prevention of heatrelated illnesses included history of seeking the illness treatment. Factors related to the practice of preventing heat-related illnesses in the study subjects included age group, economic status, and history of seeking the illness treatment (p < 0.05). The prevalence of farmers who had heatrelated illnesses during the last 12 months was still high, whilst the proportion of farmers who had suffcient knowledge, attitude, and practice about these illnesses among the research subjects were still relatively low. It needs to intensify the implementation of appropriate health education activities to improve knowledge, attitudes, and practices on heatrelated illnesses prevention among farmers.
Từ khóa:
Chứng bệnh liên quan đến nhiệt; KAP; say nắng/say nóng; nông dân; tiếp xúc nhiệt
Keywords:
Heat-related illness; KAP; sunstroke/heatstroke; farmers; heat exposure
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/397
File nội dung:
o210733.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log