Thứ năm, 09/12/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Hiệu quả của mô hình ECHO đối với đào tạo Y khoa liên tục theo phương pháp đánh giá của Moore
Thực trạng hệ thống dây chuyền lạnh và một số yếu tố liên quan tới duy trì bền vững thực hành tốt bảo quản vắc xin tại tuyến tỉnh khu vực miền Bắc Việt Nam năm 2020-2021
Đặc điểm các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm trong tiêm chủng mở rộng tại miền Bắc Việt Nam từ năm 2016 - 2020 và một số yếu tố liên quan tới tiên lượng
Trang: 95
Tập 31, số 8 2021

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐIỀU TRỊ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ CƠ SỞ CHO NGƯỜI MẮC BỆNH LAO TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2018

TREATMENT SUPERVISION ACTIVITIES OF LOCAL HEALTH STAFF FOR THE TUBERCULOSIS PATIENTS IN DIEN BIEN PROVINCE IN 2018
Tác giả: Vũ Phong Túc, Lê Văn Lương, Đặng Thị Thu Ngà, Đặng Thị Ngọc Anh
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện với cỡ mẫu 130 nhân viên y tế tham gia chương trình phòng chống lao tại y tế cơ sở tỉnh Điện Biên với mục tiêu mô tả hoạt động giám sát điều trị của nhân viên y tế cơ sở cho người mắc bệnh lao tại tỉnh Điện Biên năm 2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Nhân viên y tế thực hiện việc cấp phát thuốc, hướng dẫn và giám sát người bệnh dùng thuốc với tỷ lệ tương ứng là 94,6%; 92,3% và 72,3%. Trong giai đoạn điều trị củng cố, 65,4% nhân viên y tế phát thuốc cho người bệnh hai tuần một lần. Đa số nhân viên y tế có hướng dẫn người bệnh đi khám định kỳ và theo dõi tác dụng phụ của thuốc với tỷ lệ tương ứng 98,5% và 90,8%. Chưa có mối liên quan giữa thâm niên công tác của nhân viên y tế với hiệu quả của hoạt động giám sát với OR = 1,48; 95%CI: 0,68 - 3,2. Việc tuân thủ điều trị của người bệnh với sự giám sát của nhân viên y tế có mối liên quan với OR = 3,0; 95%CI: 1,4 - 6,5. Vì vậy, cần tiếp tục duy trì tính bền vững của mạng lưới nhân viên y tế cơ sở trong giám sát điều trị bệnh lao.
Summary:
A cross - sectional study was conducted with a sample size of 130 health staff working in the Tuberculosis Prevention Program at the local healthcare facilities in Dien Bien province with the objective to describe treatment supervision activities of local health staff for tuberculosis patients in Dien Bien province in 2018. The results showed that most healthcare workers dispensed drugs to patients, instructed patients to take medicine, and supervised the patients (94.6%, 92.3%, and 72.3%, respectively). During the continuation phase, 65.4% of health workers dispensed medication to patients every two weeks. The majority of the healthcare workers instructed patients to go for regular check - ups and monitored drug side effects (98.5% and 90.8%, respectively). There was no association between the working seniority of medical staff and the efcacy of treatment supervision with OR = 1.48; 95%CI: 0.68 - 3.2. There was a signifcant association between the patient’s adherence to treatment with the healthcare worker’s supervision with OR = 3.0; 95%CI: 1.4 - 6.5. Therefore, it is necessary to maintain the sustainability of the network of local health workers in the tuberculosis treatment supervision.
Từ khóa:
Bệnh lao; y tế cơ sở; giám sát điều trị
Keywords:
Tuberculosis; health facilities; treatment supervision
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/424
File nội dung:
o210895.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log