Thứ bảy, 28/05/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 102
Tập 31, số 8 2021

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021

KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND PRACTICE OF ANTIBIOTIC USE AMONG STUDENTS AT VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY, 2021
Tác giả: Phạm Văn Hậu, Phạm Thị Như Hảo
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang bằng bảng câu hỏi của 429 sinh viên (SV) Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh. Nghiên cứu sử dụng hồi quy Logistics nhằm mô tả mối liên quan giữa kiến thức và thái độ với thực hành kháng sinh (KS) của SV. Kết quả ghi nhận kiến thức và thái độ lần lượt có điểm trung bình là 5,3/9 và 6,5/9 điểm và tỷ lệ trung bình là 59,4% và 71,7%. Có 71% SV trả lời đúng từ 4 - 7 câu hỏi về kiến thức và 93,2% SV trả lời đúng từ 4 đến 9 câu hỏi về thái độ. Trả lời sai câu hỏi "Sử dụng kháng sinh thường xuyên sẽ làm giảm sự xuất hiện của nhiễm trùng" có nguy cơ sử dụng kháng sinh sai cao hơn (OR = 3,23; 1,43 - 7,28) và trả lời đúng câu hỏi “Kháng kháng sinh là tình trạng cơ thể sinh ra chất chống lại tác dụng của thuốc kháng sinh” có nguy cơ sử dụng kháng sinh sai ít hơn (OR = 0,22; 0,07 – 0,68). Khả năng sử dụng kháng sinh đúng tăng lên theo số câu thái độ trả lời đúng OR = 1,27 (1,00 – 1,61). Nghiên cứu cho thấy sự cần thiết phải giáo dục kiến thức về sử dụng kháng sinh ở trường đại học cũng như giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng đến việc bán thuốc KS ở các nhà thuốc.
Summary:
A cross - sectional study by structured questionnaire was conducted of 429 students from the Vietnam National University - Ho Chi Minh City. Descriptive analysis was used to describe variables and logistic regression was used to fnd out the relationship between students’ knowledge and attitude with regards to antibiotic usage. The results showed that knowledge and attitudes having an average score of 5.3/9 and 6.5/9, or an average proportion of 59.4% and 71.7%, respectively. There were 71% of students who answered correctly from 4 to 7 questions regarding knowledge and the proportion of students who answered correctly from 4 to 9 questions regarding attitude were 93.2%. The number of students who incorrectly answered the question “Regular antibiotic use will reduce the occurrence of infection” had a higher risk of inappropriate antibiotic use (OR = 3.23; 1.43 - 7.28) and answered the correct question “Antibiotic resistance is a condition in which the body produces substances that oppose the effects of antibiotics” with less risk of inappropriate antibiotic use (OR = 0.22; 0.07 - 0.68). The possibility of using the appropriate antibiotic increased with the number of the correct answers in regards to attitude questions OR = 1.27 (1.00 – 1.61). The study shows the need for education on antibiotic use in universities as well as stricter governmental regulation concerning antibiotic use and sale in retail pharmacies.
Từ khóa:
Kháng kháng sinh; kiến thức; thái độ; thực hành; sinh viên
Keywords:
Antibiotic resistance; knowledge; attitude; practice; student
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/425
File nội dung:
o2108102.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log