Thứ bảy, 28/05/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 9
Tập 31, số 8 2021

KIẾN THỨC VỀ PHÒNG BỆNH COVID-19 CỦA NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TỈNH NGHỆ AN NĂM 2021

KNOWLEDGE REGARDING COVID-19 PREVENTION AMONG OUTPATIENTS AT NGHE AN PROVINCIAL HOSPITAL OF ENDOCRINOLOGY IN 2021
Tác giả: Đoàn Thị Anh Vân, Nguyễn Minh Sơn, Vũ Hải Hà, Nguyễn Hữu Lê
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 335 đối tượng bằng phỏng vấn dựa trên bộ câu hỏi được thiết kế sẵn, nhằm mô tả kiến thức về phòng bệnh COVID-19 của người bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Nghệ An năm 2021. Kết quả cho thấy, điểm kiến thức có trung vị là 31 (phân vị 25% - 75%: 22 - 35, điểm thấp nhất - cao nhất: 2 - 38). Có 54,0% kiến thức tốt, 19,7% kiến thức trung bình và trong đó 26,3% kiến thức kém về phòng bệnh COVID-19. Nghiên cứu chỉ ra tỷ lệ kiến thức tốt về phòng bệnh COVID-19 còn thấp, cần đẩy mạnh các biện pháp truyền thông giáo dục sức khỏe và kiến thức phòng bệnh COVID-19 cho người bệnh điều trị ngoại trú, đặc biệt là cách đeo khẩu trang đúng cách và thông điệp 5K của Bộ Y tế.
Summary:
A cross - sectional descriptive study was carried on 335 subjects by interviewing with pre - designed questionnaire to describe outpatient’s knowledge of COVID-19 prevention at Nghe An Provincial Hospital of Endocrinology in 2021. The results showed that the median of knowledge score was 31 (25% - 75% interquartile range: 22 - 35, min-max: 2 - 38), there were 54.0% good knowledge, 19.7% moderate knowledge, and 26.3% poor knowledge of COVID-19 prevention. The research showed that the proportion of good knowledge about COVID-19 prevention was still low, it is necessary to promote education and communication measures of health care and knowledge of COVID-19 prevention for outpatients, especially how to wear a mask property and the 5K message of the Ministry of Health.
Từ khóa:
Kiến thức; COVID-19; người bệnh ngoại trú
Keywords:
Knowledge; COVID-19; outpatient
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/413
File nội dung:
o210809.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log