Thứ bảy, 28/05/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 30
Tập 31, số 8 2021

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ PHÒNG BỆNH SỞI Ở TRẺ TỪ 5 ĐẾN 7 TUỔI TẠI HUYỆN TRẤN YÊN, TỈNH YÊN BÁI NĂM 2020

SOME FACTORS RELATED TO THE MEASLES ANTIBODY TITER IN CHILDREN AGED 5 TO 7 YEARS IN TRAN YEN DISTRICT, YEN BAI PROVINCE IN 2020
Tác giả: Trần Trung Thành, Nguyễn Bá Đoàn, Đặng Thị Thanh Huyền, Hoàng Hồng Mai, Dương Thị Hồng, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thị Thu Hà
Tóm tắt:
Hiệu giá kháng thể kháng sởi là chỉ số quan trọng để đánh giá khả năng bảo vệ của cơ thể ngăn ngừa nguy cơ mắc sởi. Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm mô tả một số yếu tố liên quan đến hiệu giá kháng thể phòng bệnh sởi của 271 trẻ từ 5 - 7 tuổi, không thuộc đối tượng được triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi - rubella cho trẻ 1 - 5 tuổi giai đoạn 2018 - 2019, tại 5 xã (Việt Hồng, Y Can, Cổ Phúc, Quy Mông, Hồng Ca) thuộc huyện Trấn Yên, Yên Bái từ tháng 1 - 10/2020. Kết quả mô hình hồi quy đơn biến, các yếu tố nhân khẩu học, tiền sử tiêm vắc xin sởi, nghề nghiệp và trình độ học vấn của mẹ có liên quan có y nghia thống kê (p < 0,05) với mức nồng độ kháng thể sởi của trẻ. Kết quả mô hình hồi quy đa biến cho thấy, nơi ở (xã) và tiền sử tiêm vắc xin sởi liên quan với hiệu giá kháng thể phòng bệnh sởi có y nghia thống kê (p < 0,05). Các trẻ đã tiêm từ 2 mũi vắc xin sởi có Hiệu giá kháng thể bảo vệ gấp 3,7 lần trẻ chưa tiêm chủng hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vắc xin với OR = 3,7; 95%CI: 1,62 - 8,54. Các trẻ tại Thị trấn Cổ Phúc có hiệu giá kháng thể sởi cao gấp 2,2 lần so với các trẻ sống tại các xã khác với OR = 2,2; 95%CI: 1,22 - 3,89.
Summary:
Measles antibody titer is an important indicator that allows the assessment of the body’s ability to protect against the risk of measles. Cross - sectional study aims to describe some factors related to measles antibody concentration of 271 children from 5 to 7 years old, who did not receive the measles - rubella vaccine during the measles - rubella supplementary vaccination campaign for the 2018 - 2019 period, in 05 communes (Viet Hong, Y Can, Co Phuc town, Quy Mong, Hong Ca), Tran Yen district, Yen Bai province from January 2020 to October 2020. Research results show that: In the univariate regression model, demographic factors, history of measles vaccination, occupation and education level of mothers are statistically signifcant (p < 0.05)with the measles antibody titer. The results of the multivariable regression model showed that the place of residence (commune) and the history of measles vaccination were associated with the titer of anti-measles antibodies with statistical signifcance (p < 0.05). In which, children who have received 2 doses of measles vaccine have measles antibody titers 3.7 times higher compared with those who have not been vaccinated or received less than 2 doses of vaccine (OR = 3.7; 95%CI: 1.62 - 8.54). Children in Co Phuc Town have measles antibody titers 2.2 times higher compared with children living in other communes (OR = 2.2; 95%CI: 1.22 - 3.89).
Từ khóa:
Hiệu giá kháng thể; sởi; Yên Bái; yếu tố liên quan
Keywords:
Measles antibody titer; measles; Yen Bai; related factors
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/415
File nội dung:
o210830.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log