Thứ bảy, 28/05/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 63
Tập 31, số 8 2021

PHÂN TÍCH CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Ở TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ CỦA TỈNH HÀ NAM NĂM 2019 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

TOTAL HEALTHCARE COSTS ANALYSIS AND ASSOCIATED FACTORS AMONG HYPERTENSIVE PATIENTS ATTENDING PRIMARY HEALTH FACILITIES IN HA NAM PROVINCE, VIETNAM, IN 2019
Tác giả: Nguyễn Thành Chung, Tạ Ngọc Hà, Lê Văn Hiếu
Tóm tắt:
Tỷ lệ tăng huyết áp (THA) đang gia tăng ở Việt Nam và gây ra gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người bệnh và gia đình. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu ước tính tổng chi phí một lần khám chữa bệnh THA và mô tả một số yếu tố liên quan. Thiết kế nghiên cứu cắt ngang, thực hiện từ 12/2019 đến 5/2020 tại tỉnh Hà Nam, với cỡ mẫu 498, ước tính chi phí dựa vào bệnh nhân. Kết quả nghiên cứu cho thấy tuổi trung bình là 68,1 nhóm trên 65 tuổi chiếm 58,6%, nam chiếm 57,2%. Tổng chi phí một lần khám chữa bệnh THA ở tuyến cơ sở là 199.019 đồng, trong đó chi phí trực tiếp y tế 104.807 đồng và chi phí trực tiếp không liên quan y tế 10.231 đồng, chi phí gián tiếp là 41.554 đồng. Cơ cấu tỷ trọng trong tổng số chi phí là: trực tiếp y tế 67%, trực tiếp không y tế là 6% và gián tiếp là 25%. Một số yếu tố liên quan đến chi phí khám chữa bệnh THA ở tuyến cơ sở gồm: giới, nghề nghiệp, trình độ học vấn, chỉ số BMI, có bệnh mạn tính, chỉ số huyết áp với giá trị p < 0,05, có y nghia thống kê.
Summary:
In recent years, hypertension has become more prevalent in Vietnam, causing an increase in healthcare costs related to hypertension control and prevention. This cross-sectional study aims to estimate the costs analysis and associated factors among hypertensive patients attending primary health facilities in Ha Nam province, Vietnam, in 2019. The study employed 498 hypertensive patients seeking healthcare service at primary healthcare facilities from December 2019 to May 2020. The fndings showed that the average among hypertensive patients is 68.1, 58.6% are older than 65, 57.2% are men. The total costs for hypertension treatment is VND 199,019. Direct medical costs are VND 104,807, non-medical direct costs are VND 10,231, and the indirect costs are VND 41,554, accounting for 67%, 6%, and 25% of total costs, respectively. The positive associated factors found are gender, occupation, high education level, high number of underlying conditions, higher blood pressure level, statistically signifcant with p < 0.05. It is concluded that the total costs for the use of hypertensive healthcare service at primary healthcare facilities in Hanam province are reasonable when the patients’ income is taken into account.
Từ khóa:
Tăng huyết áp; các yếu tố liên quan; tuyến y tế cơ sở; chi phí khám chữa bệnh
Keywords:
Hypertension; total costs for treatment; associated factors; primary healthcare
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/420
File nội dung:
o210863.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log