Thứ năm, 09/12/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Hiệu quả của mô hình ECHO đối với đào tạo Y khoa liên tục theo phương pháp đánh giá của Moore
Thực trạng hệ thống dây chuyền lạnh và một số yếu tố liên quan tới duy trì bền vững thực hành tốt bảo quản vắc xin tại tuyến tỉnh khu vực miền Bắc Việt Nam năm 2020-2021
Đặc điểm các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm trong tiêm chủng mở rộng tại miền Bắc Việt Nam từ năm 2016 - 2020 và một số yếu tố liên quan tới tiên lượng
Trang: 55
Tập 31, số 8 2021

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG KHÁNG SINH CỦA BA BỆNH VIỆN TẠI TỈNH KHÁNH HÒA, 2020

THE STATE OF MANAGEMENT AND USING ANTIBIOTICS AT THREE HOSPITALS IN KHANH HOA PROVINCE, 2020
Tác giả: Dương Nữ Tường Vy, Nguyễn Đắc Thuận, Nguyễn Lương Kỷ, Phạm Hoàng Phong, Đoàn Đức Tuấn, Nguyễn Thị Diệu Hương
Tóm tắt:
Sử dụng kháng sinh không hợp ly là vấn đề có phạm vi ảnh hưởng rộng khắp ở mọi cấp độ chăm sóc y tế, làm tăng chi phí khám chữa bệnh. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng sử dụng kháng sinh tại 03 bệnh viện thuộc tỉnh Khánh Hoà và những trường hợp sử dụng kháng sinh không hợp ly nhằm đề xuất những can thiệp phù hợp. Nghiên cứu hồi cứu trên 574 hồ sơ bệnh án của người bệnh đã xuất viện năm 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy phẫu thuật sạch chiếm 50%; chỉ định kháng sinh không hợp ly chiếm 41,7%; ngày điều trị kháng sinh trung bình 8,36 đến 9,82 ngày; chi phí kháng sinh trung bình 663.591 đến 1.806.333 VNĐ; thời gian sử dụng kháng sinh tương đương với nghiên cứu khác; tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện là 4,0% thấp hơn so nghiên cứu quốc gia năm 1998 (11,5%), năm 2001 (6,8%), năm 2005 (5,7%). Do đó, tại các bệnh viện cần phối hợp chặt chẽ công tác dược lâm sàng và hệ điều trị để hạn chế chỉ định kháng sinh không hợp ly, tăng cường sử dụng kháng sinh dự phòng; nâng cao công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.
Summary:
The inappropriate use of antibiotic is a problem with wide effects on every level of health care, increases the cost of diagnosis and treatment. The purpose of this study is to describe the state of antibiotic use at three hospitals in Khanh Hoa province and the cases of inappropriate antibiotic use in order to propose the appropriate interventions. A retrospective study was performed on 574 medical records of discharged patients. Research results show that clean surgeries account for 50%; inappropriate prescription of antibiotic 41.7%, the average number of days of antibiotic treatment is between 8.36 and 9.82 days; the cost of antibiotic averages between 663.591 to 1.806.333 VND; the time period of using antibiotic is equivalent with other research; the rate of hospital infection is 4.0% lower than the national studies of 1998 (11.5%), 2001 (6.8%), and 2005 (5.7%). Therefore, hospitals need to coordinate closely clinical pharmaceutical work with treatment systems to limit the inappropriate prescription of antibiotic, increase the use of prophylactic antibiotic; and improve infection prevention.
Từ khóa:
Kháng sinh; kháng kháng sinh; phân loại phẫu thuật; nhiễm khuẩn bệnh viện; phẫu thuật; thủ thuật xâm lấn
Keywords:
Antibiotic; antibiotic resistance; surgical classifcation; hospital infection; surgery; invasive procedure
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/418
File nội dung:
o210855.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log