Thứ năm, 09/12/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Hiệu quả của mô hình ECHO đối với đào tạo Y khoa liên tục theo phương pháp đánh giá của Moore
Thực trạng hệ thống dây chuyền lạnh và một số yếu tố liên quan tới duy trì bền vững thực hành tốt bảo quản vắc xin tại tuyến tỉnh khu vực miền Bắc Việt Nam năm 2020-2021
Đặc điểm các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm trong tiêm chủng mở rộng tại miền Bắc Việt Nam từ năm 2016 - 2020 và một số yếu tố liên quan tới tiên lượng
Trang: 48
Tập 31, số 8 2021

TUÂN THỦ DÙNG THUỐC CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG CƠ SỞ NGỌC HỒI NĂM 2021

MEDICATION COMPLIANCE OF TYPE 2 DIABETES OUTPATIENTS TREATED AT THE DEPARTMENT OF MEDICAL EXAMINATION, NATIONAL HOSPITAL OF ENDOCRINOLOGY, NGOC HOI FACILITY IN 2021
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Hoàng Anh, Nguyễn Trọng Hưng, Kiều Thị Hoa
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 220 người bệnh đái tháo đường typ 2 điều trị ngoại trú tại Khoa khám bệnh Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở Ngọc Hồi năm 2021 nhằm mô tả thực trạng tuân thủ điều trị dùng thuốc trên nhóm đối tượng này. Kết quả cho thấy 87,7% người bệnh đái tháo đường typ 2 điều trị ngoại trú tuân thủ dùng thuốc. Trong tổng số 64 đối tượng quên thuốc có 71,9% đối tượng quên uống thuốc; 4,7% đối tượng quên thuốc tiêm; 23,4% đối tượng quên cả thuốc uống và thuốc tiêm. Ly do chính khiến đối tượng quên thuốc uống là: do bận và quên. Duy nhất chỉ có 1 đối tượng bỏ thuốc vì chuyển sang dùng thực phẩm chức năng. Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi khuyến nghị cần tăng cường hướng dẫn và tư vấn cụ thể về tuân thủ điều trị cho người bệnh đái tháo đường.
Summary:
A cross - sectional study on 220 patients with type 2 diabetes treated as outpatients at the Department of Medical Examination, National Hospital of Endocrinology, Ngoc Hoi campus in 2021 to describe the status of medication compliance. Results showed that 87.7% of outpatients with type 2 diabetes adhered to medication. Of the total 64 patients who forgot to take the medicine, 71.9% of the subjects forgot to take the medicine; 4.7% of patients forgot the injection; 23.4% of patients forgot both oral and injectable drugs. The main reasons why subjects forgot to take their medication were: busyness and simply forgetting. Only 1 patient quit smoking because he switched to using functional foods. From the research results, we recommend strengthening specifc guidance and counseling on treatment adherence for people with diabetes.
Từ khóa:
Đái tháo đường typ 2; tuân thủ dùng thuốc; Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở Ngọc Hồi
Keywords:
Type 2 diabetes; medication compliance; National Hospital of Endocrinology - Ngoc Hoi facility
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/417
File nội dung:
o210848.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log