Thứ bảy, 28/05/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 109
Tập 31, số 8 2021

XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ BỘ MẪU NGOẠI KIỂM MÁU TOÀN PHẦN CHO CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM HUYẾT THANH HỌC HIV TẠI VIỆT NAM

DEVELOPMENT AND EVALUATION OF WHOLE BLOOD SAMPLE PANELS FOR THE EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT SCHEME FOR HIV SEROLOGY IN VIETNAM
Tác giả: Hoàng Thị Thanh Hà, Ngô Thị Hồng Hạnh, Tạ Thị Thu Hồng, Đỗ Xuân Toàn, Nguyễn Việt Nga, Phạm Đức Mạnh, Lê Thị Quỳnh Mai, Đặng Đức Anh, Hoàng Thị Mỹ Nhung, Phạm Hồng Thắng
Tóm tắt:
Tăng cường đảm bảo chất lượng xét nghiệm thông qua các bộ mẫu ngoại kiểm ngày càng phổ biến trong hệ thống xét nghiệm tại Việt Nam. Mục tiêu của nghiên cứu là xây dựng và đánh giá bộ mẫu ngoại kiểm máu toàn phần cho chương trình ngoại kiểm huyết thanh học HIV tại Việt Nam cho các phòng xét nghiệm (PXN) sử dụng mẫu máu đầu ngón tay. Bộ mẫu được sản xuất gồm 10 mẫu trong đó có 6 mẫu âm tính và 4 mẫu dương tính với kháng thể kháng HIV. Kết quả đánh giá trong PXN cho thấy bộ mẫu đạt độ đồng nhất 100% và đảm bảo độ ổn định tại 30 ngày trong điều kiện nhiệt độ phòng và 2 - 8oC. Các mẫu âm tính và dương tính không có sự khác biệt về độ tán huyết tại ngày thứ 30 tại 4oC (33,87mg/dl so với 65,53mg/ dl, p = 0,91) và tại nhiệt độ phòng (144,27mg/dl so với 163,56mg/dl, p = 0,77), đáp ứng các yêu cầu cho xét nghiệm kháng thể HIV. Bộ mẫu được gửi tới 27 PXN để đánh giá thử nghiệm, có 93% các PXN báo cáo bộ mẫu dễ thực hiện và 100% PXN mong muốn sử dụng bộ mẫu. Như vậy, bộ mẫu chuẩn máu toàn phần đáp ứng các tiêu chuẩn của mẫu ngoại kiểm và có thể sử dụng cho các đơn vị xét nghiệm HIV sử dụng mẫu máu đầu ngón tay.
Summary:
Strengthening testing quality assurance through External Quality Assessment (EQA) panels has been becoming popular among testing systems in Vietnam. This study aimed to development and evaluation of the EQA whole blood sample panels for HIV serology testing in Vietnam. Each EQA whole blood panel included 10 samples, which combined 6 HIV antibody- negative and 4 HIV antibodypositive samples. The results of validation showed that the sample panels achieved 100% homogeneity and stability at 30th day under room temperature and 2 - 8oC conditions. The negative and positive samples had no difference in hemolysis at 30th day at 4oC (33.87mg/dl compared to 65.53mg/dl, p = 0.91) and at room temperature (144. 27mg/ dl compared to 163.56mg/dl, p = 0.77), fully met the requirements for HIV antibody testing. The whole blood panels were sent to 27 HIV laboratories for piloting. 93% of the response from participants showed that the panels were easy to perform the testing and 100% of the laboratories desired to use the sample panels. The evaluation result showed that the whole blood sample panels meet the standards of EQA sample panels and could be used for HIV serology testing in facilities using fnger-ptick blood specimens.
Từ khóa:
EQA (Ngoại kiểm); PT (Thử nghiệm thành thạo); Ngoại kiểm máu toàn phần HIV
Keywords:
External Quality Assessment Scheme (EQA); Profciency testing (PT); HIV Whole Blood External Quality Assessment Scheme
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/426
File nội dung:
o2108109.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log