Thứ sáu, 19/08/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 48
Tập 31, số 9 2021 Phụ bản

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG DỰ BÁO CỦA MỘT SỐ CÔNG CỤ PHÁT HIỆN NGƯỜI CÓ NGUY CƠ CAO BỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 TRÊN QUẦN THỂ NGƯỜI VIỆT

PERFORMANCE EVALUATION OF PREDICTION TOOLS FOR DETECTING INDIVIDUALS AT HIGH RISK OF TYPE 2 DIABETES IN A VIETNAMESE POPULATION
Tác giả: Trần Quang Bình, Bùi Thị Nhung
Tóm tắt:
Việc phát hiện những người có nguy cơ cao để xét nghiệm phát hiện đái tháo đường týp 2 sớm có ý nghĩa quan trọng trong dự phòng và điều trị bệnh. Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá khả năng dự báo đái tháo đường trên người Việt của một số công cụ dự báo (thang điểm, toán đồ và thuật toán) với thiết kế nghiên cứu thuần tập 5 năm gồm 1448 người 40 - 64 tuổi không bị đái tháo đường. Kết quả áp dụng cho thấy các công dự báo xây dựng từ các quần thể thuộc các quốc gia khác có khả năng dự báo trung bình khi áp dụng trên người Việt (AUC < 0,65), có độ nhạy và độ đặc hiệu đều dưới 0,66. Cần phát triển bộ công cụ dự báo đái tháo đường týp 2 phù hợp với quần thể người Việt.
Summary:
It is important to detect individuals at high risk of type 2 diabetes in prevention and management of the disease. The 5-year prospective study aimed at evaluating the performance of prediction tools (risk score, nomogram, prediction model) in a Vietnamese population aged 40 - 64 years (n = 1448) without diabetes at baseline. The findings showed that the performance of prediction tools developing in other populations resulted in a moderate discrimination (AUC < 0.65), sensitivity and specificity (< 0.66). It is crucial to develop prediction tools suitable for Vietnamese population.
Từ khóa:
Đái tháo đường týp 2; công cụ dự báo; người trung niên Việt Nam
Keywords:
Type 2 diabetes; prediction tools; middle-aged Vietnamese
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/435
File nội dung:
o210948.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log