Thứ năm, 05/10/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở học sinh Trung học phổ thông tại huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang, năm 2021
Tình trạng dinh dưỡng ở học sinh trung học phổ thông tại một số huyện của tỉnh Sơn La, năm 2020
Một số đặc điểm dịch tễ các trường hợp mắc cúm tại Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 - 2023
Trang: 283
Tập 31, số 9 2021 Phụ bản

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ VIÊM TỤY CẤP THEO TIÊU CHUẨN ATLANTA SỬA ĐỔI 2012 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ VIÊM TỤY CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2020

THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS BY THE 2012 MODIFIED ATLANTA CLASSIFICATION AND THE RELATIVE OF SOME FACTORS TO THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS AT THIEN HANH GENERAL HOSPITAL, DAK LAK PROVINCE IN 2020
Tác giả: Nguyễn Hoài Phong, Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Tóm tắt:
Viêm tụy cấp là bệnh phổ biến của đường tiêu hóa và ngày càng gia tăng. Tiêu chuẩn phân loại Atlanta sửa đổi 2012 đã chia mức độ viêm tụy cấp thành: Nhẹ, trung bình, nặng dựa trên sự hiện diện suy cơ quan kéo dài, các biến chứng tại chỗ và toàn thân. Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định tỉ lệ các mức độ viêm tuỵ cấp và mô tả mối liên quan giữa các yếu tố lâm sàng và cận lâm sàng với mức độ nặng của viêm tuỵ cấp. Nghiên cứu được thiết kế theo phương pháp mô tả cắt ngang có theo dõi dọc trên 106 bệnh nhân viêm tuỵ cấp đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk năm 2020. Kết quả cho thấy tỉ lệ các mức độ viêm tụy cấp theo tiêu chuẩn Atlanta sửa đổi 2012 từ nhẹ đến trung bình và nặng lần lượt là: 80,3%, 16,4%, 3,8%. Có 5 yếu tố liên quan đến mức độ nặng ở bệnh nhân viêm tuỵ cấp gồm: BMI (≥ 25kg/m2), điểm BISAP (≥ 3), đường huyết lúc nhập viện (> 11,1mmol/L), HCT (≥ 44%), CRP hs (≥ 150mg/dL). Như vậy tỉ lệ các mức độ viêm tuỵ cấp và các yếu tố liên quan đến mức độ viêm tuỵ cấp khi sử dụng tiêu chuẩn Atlanta sửa đổi không có nhiều khác biệt so với tiêu chuẩn trước đây.
Summary:
Acute pancreatitis is a common disease of the gastrointestinal tract and is increasingly. The 2012 modified Atlanta criteria has been divided the severity of acute pancreatitis into: mild, moderate, and severe based on the presence of persistent organ failure, local and systemic complications. This study was performed to determine the rate of acute pancreatitis and describe the relationship between clinical and laboratory factors and the severity of acute pancreatitis. This cross - sectional study was conducted with 106 patients with acute pancreatitis. Results showed that the rates of acute pancreatitis according to the 2012 modified Atlanta criteria from mild to moderate and severe were: 80.3%, 16.4%, 3.8%, respectively. There are 5 factors, which are associated with severity in patients with acute pancreatitis such as BMI (≥ 25kg/m2), BISAP Score (≥ 3), Blood glucose at admission (> 11.1mmol/L), HCT (≥ 44%), CRP hs (≥ 150mg/dL). In conclusion, the rates of acute pancreatitis and factors associated with acute pancreatitis using the modified Atlanta criteria were not different from the previous criteria.
Từ khóa:
Viêm tuỵ cấp; mức độ nặng; tiêu chuẩn Atlanta
Keywords:
Acute pancreatitis; severity; Atlanta criteria
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/465
File nội dung:
o2109283.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log