Thứ bảy, 24/02/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 226
Tập 31, số 9 2021 Phụ bản

HIỆU QUẢ BỔ SUNG ĐA VI CHẤT CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG THIẾU MÁU THIẾU SẮT CỦA NỮ VỊ THÀNH NIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MIỀN NÚI TỈNH THANH HÓA NĂM 2019 – 2020

THE EFFECTIVENESS OF MICRONUTRIENT SUPPLEMENTATION TO IMPROVE IRON DEFICIENCY ANEMIA OF ADOLESCENT GIRLS IN MOUNTAINOUS HIGH SCHOOL IN THANH HOA PROVINCE IN 2019 – 2020
Tác giả: Lưu Kim Lệ Hằng, Trần Thúy Nga, Nguyễn Thị Lan Phương, Nguyễn Xuân Hiệp
Tóm tắt:
Nghiên cứu can thiệp cộng đồng có nhóm đối chứng, mù đôi, đánh giá hiệu quả sử dụng viên đa vi chất (ĐVC) hàng tuần lên tình trạng thiếu máu, thiếu sắt của nữ vị thành niên trung học phổ thông miền núi tỉnh Thanh Hóa năm 2019 – 2020, phân loại chỉ số sinh hóa theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). 322 nữ học sinh tham gia can thiệp chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm, nhóm can thiệp uống viên đa vi chất gồm 23 loại trong đó sắt (60mg), acid folic (2,8mg), nhóm chứng uống viên giả dược, 1 viên/tuần trong 9 tháng. Kết quả sau 9 tháng can thiệp, nồng độ hemoglobin trung bình của nhóm can thiệp tăng 8,3 ± 11,8 (g/L); nhóm chứng tăng 3,8 ± 12,3 (g/L) (p < 0,001), nồng độ ferritin trung vị (khoảng tứ phân vị) nhóm can thiệp tăng 6,8 (-2; 22,1) (μg/L) (p < 0,001); nhóm chứng tăng 1,6 (-18,3; 10,5) (p > 0,05). Sự khác biệt nồng độ hemoglobin trung bình và nồng độ ferritin trung vị giữa hai nhóm sau can thiệp có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Như vậy, việc bổ sung đa vi chất dinh dưỡng hàng tuần cho nữ vị thành niên trong 9 tháng có tác dụng cải thiện các chỉ số sinh hóa và tỷ lệ thiếu vi chất dinh dưỡng ở các mức độ khác nhau, dự phòng tốt tình trạng thiếu máu, thiếu sắt.
Summary:
A community intervention study with a placebo group, double - blind, to evaluate the effectiveness of weekly multi - micronutrient tablets on anemia and iron deficiency among adolescent girls in mountainous high school in Thanh Hoa province in 2019 - 2020, using WHO classifications. 322 schoolgirls participating in the intervention were randomly divided into 2 groups, the intervention group took multimicronutrient tablets including 23 vitamins and minerals of which iron (60mg), folic acid (2.8mg), the placebo group took placebo tablets, once a week for 9 months. Results after 9 months of intervention, the average hemoglobin concentration of the intervention group increased by 8.3 ± 11.8 (g/L); the placebo group increased by 3.8 ± 12.3 (g/L) (p < 0.001), the median ferritin concentration (interquartile range) increased by 6.8 (-2; 22.1) (μg/ L) (p < 0.001); the placebo group increased by 1.6 (-18.3; 10.5) (p > 0.05). The difference in mean hemoglobin concentration and median ferritin concentration between the two groups after the intervention was statistically significant (p < 0.05). Thus, weekly multi-micronutrient supplementation for adolescent girls for 9 months has the effect of improving biochemical indicators and the rate of micronutrient deficiency at different levels, preventing anemia, iron deficiency.
Từ khóa:
Nữ vị thành niên; thiếu máu thiếu sắt; hemoglobin
Keywords:
Adolescent girl; iron deficiency anemia; heamoglobin
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/458
File nội dung:
o2109226.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log