Thứ sáu, 19/08/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 226
Tập 31, số 9 2021 Phụ bản

HIỆU QUẢ BỔ SUNG ĐA VI CHẤT CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG THIẾU MÁU THIẾU SẮT CỦA NỮ VỊ THÀNH NIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MIỀN NÚI TỈNH THANH HÓA NĂM 2019 – 2020

THE EFFECTIVENESS OF MICRONUTRIENT SUPPLEMENTATION TO IMPROVE IRON DEFICIENCY ANEMIA OF ADOLESCENT GIRLS IN MOUNTAINOUS HIGH SCHOOL IN THANH HOA PROVINCE IN 2019 – 2020
Tác giả: Lưu Kim Lệ Hằng, Trần Thúy Nga, Nguyễn Thị Lan Phương, Nguyễn Xuân Hiệp
Tóm tắt:
Nghiên cứu can thiệp cộng đồng có nhóm đối chứng, mù đôi, đánh giá hiệu quả sử dụng viên đa vi chất (ĐVC) hàng tuần lên tình trạng thiếu máu, thiếu sắt của nữ vị thành niên trung học phổ thông miền núi tỉnh Thanh Hóa năm 2019 – 2020, phân loại chỉ số sinh hóa theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). 322 nữ học sinh tham gia can thiệp chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm, nhóm can thiệp uống viên đa vi chất gồm 23 loại trong đó sắt (60mg), acid folic (2,8mg), nhóm chứng uống viên giả dược, 1 viên/tuần trong 9 tháng. Kết quả sau 9 tháng can thiệp, nồng độ hemoglobin trung bình của nhóm can thiệp tăng 8,3 ± 11,8 (g/L); nhóm chứng tăng 3,8 ± 12,3 (g/L) (p < 0,001), nồng độ ferritin trung vị (khoảng tứ phân vị) nhóm can thiệp tăng 6,8 (-2; 22,1) (μg/L) (p < 0,001); nhóm chứng tăng 1,6 (-18,3; 10,5) (p > 0,05). Sự khác biệt nồng độ hemoglobin trung bình và nồng độ ferritin trung vị giữa hai nhóm sau can thiệp có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Như vậy, việc bổ sung đa vi chất dinh dưỡng hàng tuần cho nữ vị thành niên trong 9 tháng có tác dụng cải thiện các chỉ số sinh hóa và tỷ lệ thiếu vi chất dinh dưỡng ở các mức độ khác nhau, dự phòng tốt tình trạng thiếu máu, thiếu sắt.
Summary:
A community intervention study with a placebo group, double - blind, to evaluate the effectiveness of weekly multi - micronutrient tablets on anemia and iron deficiency among adolescent girls in mountainous high school in Thanh Hoa province in 2019 - 2020, using WHO classifications. 322 schoolgirls participating in the intervention were randomly divided into 2 groups, the intervention group took multimicronutrient tablets including 23 vitamins and minerals of which iron (60mg), folic acid (2.8mg), the placebo group took placebo tablets, once a week for 9 months. Results after 9 months of intervention, the average hemoglobin concentration of the intervention group increased by 8.3 ± 11.8 (g/L); the placebo group increased by 3.8 ± 12.3 (g/L) (p < 0.001), the median ferritin concentration (interquartile range) increased by 6.8 (-2; 22.1) (μg/ L) (p < 0.001); the placebo group increased by 1.6 (-18.3; 10.5) (p > 0.05). The difference in mean hemoglobin concentration and median ferritin concentration between the two groups after the intervention was statistically significant (p < 0.05). Thus, weekly multi-micronutrient supplementation for adolescent girls for 9 months has the effect of improving biochemical indicators and the rate of micronutrient deficiency at different levels, preventing anemia, iron deficiency.
Từ khóa:
Nữ vị thành niên; thiếu máu thiếu sắt; hemoglobin
Keywords:
Adolescent girl; iron deficiency anemia; heamoglobin
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/458
File nội dung:
o2109226.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log