Thứ sáu, 19/08/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 235
Tập 31, số 9 2021 Phụ bản

HIỆU QUẢ BỔ SUNG ĐA VI CHẤT LÊN TÌNH TRẠNG NHÂN TRẮC CỦA TRẺ GÁI TỪ 11 - 13 TUỔI Ở MỘT SỐ TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TỈNH YÊN BÁI NĂM 2019

THE EFFECTIVENESS OF MICRONUTRIENT SUPPLEMENTATION ON ANTHROPOMETRIC STATUS AMONG FEMALE SCHOOL CHILDREN 11 TO 13 YEARS OLD IN ETHNIC MINORITY SEMI BOARDING SECONDARY SCHOOLS IN YEN BAI PROVINCE IN 2019
Tác giả: Phạm Văn Doanh, Trần Thúy Nga, Nguyễn Song Tú, Huỳnh Nam Phương, Nguyễn Thúy Anh, Trần Quang Bình
Tóm tắt:
Nghiên cứu can thiệp cộng đồng có nhóm đối chứng, mù đôi, đánh giá hiệu quả sử dụng viên đa vi chất lên tình trạng nhân trắc của nhóm trẻ gái 11 - 13 tuổi (HAZ > - 4 đến HAZ < -1) tại một số trường dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái, phân loại chỉ số nhân trắc theo WHO (2007). 472 trẻ tham gia can thiệp, chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm theo lớp, nhóm can thiệp uống viên đa vi chất bổ sung vitamin A (400mcg), vitamin D3 (15 mcg), kẽm (6,5mg) và 17 loại vi chất khác theo khuyến nghị của WHO (2016), nhóm chứng uống viên giả dược, 5 ngày/tuần trong 6 tháng. Kết quả: Cân nặng trung bình, chiều cao trung bình, Z-score CC/T trung bình sau 3, 6 tháng tại nhóm can thiệp cải thiện tốt hơn nhóm chứng. Đánh giá hiệu quả can thiệp, tỉ lệ suy dinh dưỡng thể gầy còm sau 3 và 6 tháng, nhóm can thiệp đã giảm lần lượt 17,5% và 5,8% trẻ so với nhóm chứng. Sự khác biệt cân nặng trung bình hai nhóm sau 3 tháng có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Các chỉ số khác chưa có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm sau 3 và 6 tháng can thiệp (p > 0,05).
Summary:
The overall objective of this research is to evaluated the effectiveness of multiple micronutrient supplementation on anthropometric status among female school children 11 to 13 years old (-4 < HAZ < -1) in ethnic minority semi boarding secondary schools in Yen Bai province, using WHO (2007) classifications. A double-blind randomized controlled trial was conducted among 472 school girlsdivided into 2 groups. The multimicronutrient supplements consist of vitamin A (400mcg), vitamin D3 (15 mcg), zinc (6.5 mg) and 17 other micronutrients as recommended by WHO (2016). Each of the subject received one tablet everyday x 5 days/week for 6 months. All of the children were dewormed by Albendazole 400 mg at baseline. Results showed that Results: After three and six months, the intervention group improved better than the placebo group of average weight, height, HAZ, and BMI. Assessing the effectiveness of the intervention, the rate of wasting after 3 and 6 months, the intervention group decreased by 17.5% and 5.8% compared to the placebo group. The difference in average weight of the two groups after 3 months was statistically significant (p < 0.05). The other anthropometrics (height, BMI, HAZ) did not have statistical significance between the two groups after 3 and 6 months of intervention (p > 0.05).
Từ khóa:
Trẻ gái; phổ thông dân tộc bán trú; thấp còi; gầy còm; mù đôi
Keywords:
Girls; semi-boarding ethnic minority students; stunting; wasting; double - blind
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/459
File nội dung:
o2109235.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log