Thứ năm, 08/06/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Sự lưu hành của thực khuẩn thể tả trong môi trường nước ngoại cảnh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2018 –2019
Kết quả công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến, nhận tinh trùng và hiến, nhận noãn tại 3 Trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Trang: 274
Tập 31, số 9 2021 Phụ bản

HIỆU QUẢ BỔ SUNG ĐA VI CHẤT LÊN TÌNH TRẠNG THIẾU VITAMIN D, KẼM CỦA TRẺ GÁI TỪ 11 - 13 TUỔI BỊ SUY DINH DƯỠNG VÀ CÓ NGUY CƠ SUY DINH DƯỠNG THỂ THẤP CÒI Ở MỘT SỐ TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TỈNH YÊN BÁI NĂM 2019

THE EFFECTIVENESS OF MICRONUTRIENT SUPPLEMENTATION ON SERUM VITAMIN D AND ZINC CONCENTRATIONS AMONG FEMALE SCHOOL CHILDREN 11 TO 13 YEARS OLD IN ETHNIC MINORITY SEMI BOARDING SECONDARY SCHOOLS IN YEN BAI PROVINCE IN 2019
Tác giả: Phạm Văn Doanh, Trần Thúy Nga, Nguyễn Song Tú, Huỳnh Nam Phương, Nguyễn Thúy Anh, Trần Quang Bình
Tóm tắt:
Nghiên cứu can thiệp cộng đồng có nhóm đối chứng, mù đôi, đánh giá hiệu quả sử dụng viên đa vi chất dinh dưỡng lên tình trạng thiếu vitamin D, thiếu kẽm của nhóm trẻ gái 11 - 13 tuổi (HAZ > -4 đến HAZ < -1) tại một số trường dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái. Phân loại tình trạng thiếu vitamin D và thiếu kẽm theo hướng dẫn của tổ chức quốc tế. 472 trẻ tham gia can thiệp chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm, nhóm can thiệp uống viên đa vi chất bổ sung vitamin D3 (15mcg), kẽm (6,5mg) và 18 loại vi chất khác theo khuyến nghị của WHO (2016), nhóm chứng uống viên giả dược, 5 ngày/tuần trong 6 tháng. Kết quả sau 6 tháng nồng độ vitamin D huyết thanh trung bình của nhóm can thiệp tăng 10,99 ± 11,25 (nmol/l); nhóm chứng tăng 4,52 ± 10,68 (nmol/l). Nồng độ kẽm huyết thanh trung bình nhóm của can thiệp tăng 0,82 ± 1,04 (μmol/L); nhóm chứng tăng 0,25 ± 1,24 (μmol/L). Sự khác biệt trung bình thời điểm T6, chênh lệch hai nhóm có ý nghĩa thống kê (p < 0,01; p < 0,001). Các chỉ số hiệu quả (ARR, NNT) can thiệp thay đổi có ý nghĩa thống kê giữa nhóm can thiệp và nhóm chứng (p < 0,05). Bổ sung đa vi chất dinh dưỡng cho trẻ gái trong 6 tháng đã cải thiện nồng độ vitamin D, kẽm.
Summary:
The overall objective of this research is to evaluated the effectiveness of multiple micronutrient supplementation on vitamin D and zinc concentrations among female school children 11 to 13 years old ( -4 < HAZ < -1) in ethnic minority semi boarding secondary schools in Yen Bai province. A double-blind randomized controlled trial was conducted among 472 school girlsdivided into 2 groups. The multi - micronutrient supplements consist of vitamin D 3 (15mcg), zinc (6,5mg) and 18 other micronutrients. Each of the subject received one tablet everyday x 5 days/week for 6 months. Results showed that after 6 months, the mean serum vitamin D concentration of the intervention group increased by 10.99 ± 11.25 (nmol/l); the placebo group increased by 4.52 ± 10.68 (nmol/l). The mean serum zinc concentration of the intervention group increased by 0.82 ± 1.04 (μmol/L); the placebo group increased by 0.25 ± 1.24 (μmol/L). The mean difference at 6 months and the difference between the two groups was statistically significant (p < 0.01; p < 0.001). The effectiveness indexes (ARR, NNT) of the intervention changed statistically significantly between the intervention group and the placebo group (p < 0.05). We found that multi-micronutrient supplementation for girls for 6 months improved vitamin D and zinc.
Từ khóa:
Trẻ gái; phổ thông dân tộc bán trú; thấp còi; vitamin D; kẽm; mù đôi
Keywords:
Girls; semi boarding secondary schools; stunting; vitamin D; zinc; double - blind
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/464
File nội dung:
o2109274.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log