Thứ sáu, 19/08/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 274
Tập 31, số 9 2021 Phụ bản

HIỆU QUẢ BỔ SUNG ĐA VI CHẤT LÊN TÌNH TRẠNG THIẾU VITAMIN D, KẼM CỦA TRẺ GÁI TỪ 11 - 13 TUỔI BỊ SUY DINH DƯỠNG VÀ CÓ NGUY CƠ SUY DINH DƯỠNG THỂ THẤP CÒI Ở MỘT SỐ TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TỈNH YÊN BÁI NĂM 2019

THE EFFECTIVENESS OF MICRONUTRIENT SUPPLEMENTATION ON SERUM VITAMIN D AND ZINC CONCENTRATIONS AMONG FEMALE SCHOOL CHILDREN 11 TO 13 YEARS OLD IN ETHNIC MINORITY SEMI BOARDING SECONDARY SCHOOLS IN YEN BAI PROVINCE IN 2019
Tác giả: Phạm Văn Doanh, Trần Thúy Nga, Nguyễn Song Tú, Huỳnh Nam Phương, Nguyễn Thúy Anh, Trần Quang Bình
Tóm tắt:
Nghiên cứu can thiệp cộng đồng có nhóm đối chứng, mù đôi, đánh giá hiệu quả sử dụng viên đa vi chất dinh dưỡng lên tình trạng thiếu vitamin D, thiếu kẽm của nhóm trẻ gái 11 - 13 tuổi (HAZ > -4 đến HAZ < -1) tại một số trường dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái. Phân loại tình trạng thiếu vitamin D và thiếu kẽm theo hướng dẫn của tổ chức quốc tế. 472 trẻ tham gia can thiệp chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm, nhóm can thiệp uống viên đa vi chất bổ sung vitamin D3 (15mcg), kẽm (6,5mg) và 18 loại vi chất khác theo khuyến nghị của WHO (2016), nhóm chứng uống viên giả dược, 5 ngày/tuần trong 6 tháng. Kết quả sau 6 tháng nồng độ vitamin D huyết thanh trung bình của nhóm can thiệp tăng 10,99 ± 11,25 (nmol/l); nhóm chứng tăng 4,52 ± 10,68 (nmol/l). Nồng độ kẽm huyết thanh trung bình nhóm của can thiệp tăng 0,82 ± 1,04 (μmol/L); nhóm chứng tăng 0,25 ± 1,24 (μmol/L). Sự khác biệt trung bình thời điểm T6, chênh lệch hai nhóm có ý nghĩa thống kê (p < 0,01; p < 0,001). Các chỉ số hiệu quả (ARR, NNT) can thiệp thay đổi có ý nghĩa thống kê giữa nhóm can thiệp và nhóm chứng (p < 0,05). Bổ sung đa vi chất dinh dưỡng cho trẻ gái trong 6 tháng đã cải thiện nồng độ vitamin D, kẽm.
Summary:
The overall objective of this research is to evaluated the effectiveness of multiple micronutrient supplementation on vitamin D and zinc concentrations among female school children 11 to 13 years old ( -4 < HAZ < -1) in ethnic minority semi boarding secondary schools in Yen Bai province. A double-blind randomized controlled trial was conducted among 472 school girlsdivided into 2 groups. The multi - micronutrient supplements consist of vitamin D 3 (15mcg), zinc (6,5mg) and 18 other micronutrients. Each of the subject received one tablet everyday x 5 days/week for 6 months. Results showed that after 6 months, the mean serum vitamin D concentration of the intervention group increased by 10.99 ± 11.25 (nmol/l); the placebo group increased by 4.52 ± 10.68 (nmol/l). The mean serum zinc concentration of the intervention group increased by 0.82 ± 1.04 (μmol/L); the placebo group increased by 0.25 ± 1.24 (μmol/L). The mean difference at 6 months and the difference between the two groups was statistically significant (p < 0.01; p < 0.001). The effectiveness indexes (ARR, NNT) of the intervention changed statistically significantly between the intervention group and the placebo group (p < 0.05). We found that multi-micronutrient supplementation for girls for 6 months improved vitamin D and zinc.
Từ khóa:
Trẻ gái; phổ thông dân tộc bán trú; thấp còi; vitamin D; kẽm; mù đôi
Keywords:
Girls; semi boarding secondary schools; stunting; vitamin D; zinc; double - blind
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/464
File nội dung:
o2109274.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log