Thứ sáu, 19/08/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 251
Tập 31, số 9 2021 Phụ bản

HIỆU QUẢ NUÔI DƯỠNG BẰNG DUNG DỊCH DINH DƯỠNG CAO NĂNG LƯỢNG TRÊN BỆNH NHÂN NẶNG NUÔI ĂN QUA ỐNG THÔNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2020

THE EFFECTIVENESS OF HIGH-ENERGY NUTRIENT SOLUTION INTERVENTION IN CRITICALLY ILL PATIENTS THROUGH TUBE FEEDING AT PHU THO PROVINCIAL GENERAL HOSPITAL IN 2020
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Hương, Trần Thế Anh, Hoàng Giáng My, Nguyễn Thị Liễu
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 62 bệnh nhân nặng nuôi ăn qua ống thông bằng dung dịch dinh dưỡng cao năng lượng (1,2kcal/1ml) do khoa Dinh dưỡng cung cấp tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ từ tháng 1/2020 đến tháng 11/2020. Nghiên cứu nhằm mô tả hiệu quả nuôi dưỡng bằng dung dịch dinh dưỡng cao năng lượng trên bệnh nhân nặng nuôi ăn qua ống thông tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2020. Kết quả: Tuổi trung bình nhóm nghiên cứu là 74 tuổi. Tỷ lệ bệnh nhân suy dinh dưỡng (SDD) theo BMI < 18,5 là 48,8%, sau nuôi dưỡng giảm còn 45,2%; theo SGA tỷ lệ bệnh nhân đánh giá SGA-A tăng lên đáng kể từ 48,4% tăng lên 58,1% sau nuôi dưỡng. Cân nặng trung bình trước nghiên cứu là 49,9 ± 7,7kg sau nghiên cứu tăng 50 ± 7,8kg. Can thiệp bằng dung dịch nuôi dưỡng làm thay đổi các chỉ số hóa sinh, huyết học trong đó sự thay đổi ure, creatinin và AST có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).
Summary:
A cross - sectional descriptive study was conducted on 62 critically ill patients fed through tube providing with a high - energy nutrient solution (1.2kcal/1ml) produced by the Department of Nutrition at the Phu Tho Provincial General Hospital from January 2020 to November 2020. This study aims to describe the effectiveness of high-energy nutrient solution intervention in critically ill patients through tube feeding at Phu Tho Provincial General Hospital in 2020. Results: The mean age of the study group was 74 years old. The percentage of malnourished patients according to BMI < 18.5 was 48.8%, after feeding reduced to 45.2%; According to SGA, the proportion of patients with SGA-A assessment increased significantly from 48.4% to 58.1% after feeding. The average weight before the study was 49.9 ± 7.7kg after the study, increasing by 50 ± 7.8kg. Intervention with nutrient solution changed the biochemical and hematological indexes in which the change in ure, creatinine, and AST was statistically significant (p > 0.05).
Từ khóa:
Dung dịch dinh dưỡng; bệnh nhân nặng; nuôi ăn ống thông
Keywords:
Nutrient solution; critically ill patients; tube feeding
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/461
File nội dung:
o2109251.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log