Thứ ba, 16/04/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Một số đặc điểm dịch tễ học đại dịch COVID-19 và đáp ứng của hệ thống giám sát tại Quảng Ninh năm 2021
Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022
Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022
Trang: 251
Tập 31, số 9 2021 Phụ bản

HIỆU QUẢ NUÔI DƯỠNG BẰNG DUNG DỊCH DINH DƯỠNG CAO NĂNG LƯỢNG TRÊN BỆNH NHÂN NẶNG NUÔI ĂN QUA ỐNG THÔNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2020

THE EFFECTIVENESS OF HIGH-ENERGY NUTRIENT SOLUTION INTERVENTION IN CRITICALLY ILL PATIENTS THROUGH TUBE FEEDING AT PHU THO PROVINCIAL GENERAL HOSPITAL IN 2020
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Hương, Trần Thế Anh, Hoàng Giáng My, Nguyễn Thị Liễu
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 62 bệnh nhân nặng nuôi ăn qua ống thông bằng dung dịch dinh dưỡng cao năng lượng (1,2kcal/1ml) do khoa Dinh dưỡng cung cấp tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ từ tháng 1/2020 đến tháng 11/2020. Nghiên cứu nhằm mô tả hiệu quả nuôi dưỡng bằng dung dịch dinh dưỡng cao năng lượng trên bệnh nhân nặng nuôi ăn qua ống thông tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2020. Kết quả: Tuổi trung bình nhóm nghiên cứu là 74 tuổi. Tỷ lệ bệnh nhân suy dinh dưỡng (SDD) theo BMI < 18,5 là 48,8%, sau nuôi dưỡng giảm còn 45,2%; theo SGA tỷ lệ bệnh nhân đánh giá SGA-A tăng lên đáng kể từ 48,4% tăng lên 58,1% sau nuôi dưỡng. Cân nặng trung bình trước nghiên cứu là 49,9 ± 7,7kg sau nghiên cứu tăng 50 ± 7,8kg. Can thiệp bằng dung dịch nuôi dưỡng làm thay đổi các chỉ số hóa sinh, huyết học trong đó sự thay đổi ure, creatinin và AST có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).
Summary:
A cross - sectional descriptive study was conducted on 62 critically ill patients fed through tube providing with a high - energy nutrient solution (1.2kcal/1ml) produced by the Department of Nutrition at the Phu Tho Provincial General Hospital from January 2020 to November 2020. This study aims to describe the effectiveness of high-energy nutrient solution intervention in critically ill patients through tube feeding at Phu Tho Provincial General Hospital in 2020. Results: The mean age of the study group was 74 years old. The percentage of malnourished patients according to BMI < 18.5 was 48.8%, after feeding reduced to 45.2%; According to SGA, the proportion of patients with SGA-A assessment increased significantly from 48.4% to 58.1% after feeding. The average weight before the study was 49.9 ± 7.7kg after the study, increasing by 50 ± 7.8kg. Intervention with nutrient solution changed the biochemical and hematological indexes in which the change in ure, creatinine, and AST was statistically significant (p > 0.05).
Từ khóa:
Dung dịch dinh dưỡng; bệnh nhân nặng; nuôi ăn ống thông
Keywords:
Nutrient solution; critically ill patients; tube feeding
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/461
File nội dung:
o2109251.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log