Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 25
Tập 31, số 9 2021 Phụ bản

KẾT QUẢ CAN THIỆP THEO NGUYÊN LÝ Y HỌC GIA ĐÌNH ĐẾN HOẠT ĐỘNG SÀNG LỌC, QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI CÁC TRẠM Y TẾ XÃ, 2019 – 2020

RESULTS OF INTERVENTIONS APPLYING FAMILY MEDICINE PRINCIPLES ON SCREENING, MANAGEMENT AND TREATMENT OF HYPERTENSION AND DIABETES AT COMMUNE HEALTH STATIONS, 2019 – 2020
Tác giả: Nguyễn Thị Thi Thơ, Lại Đức Trường, Tạ Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Khiếu Trang Ly, Lê Văn Hiếu, Tạ Minh Khuê, Phan Thành Huy, Lê Thị Hương Ly, Dương Thị Hồng
Tóm tắt:
Nghiên cứu này nhằm mục tiêu đánh giá kết quả can thiệp theo nguyên lý y học gia đình đến hoạt động sàng lọc/phát hiện, quản lý điều trị (QLĐT) tăng huyết áp (THA), đái tháo đường (ĐTĐ) tại toàn bộ 147 trạm y tế (TYT) xã của 7 huyện thuộc 7 tỉnh (Bắc Ninh, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Hà Nội, Nam Định và Ninh Bình) năm 2019 - 2020. Các can thiệp bao gồm hội thảo vận động chính sách, cải thiện sự sẵn có thuốc thiết yếu, tập huấn cho cán bộ y tế xã và y tế thôn/cộng tác viên y tế. Hiệu quả can thiệp được đánh giá trước, trong và sau can thiệp. Kết quả cho thấy các can thiệp đã mang lại những tác động tích cực đến đến hoạt động sàng lọc/phát hiện và QLĐT THA, ĐTĐ tại các TYT xã. Cụ thể, tỷ lệ TYT xã triển khai sàng lọc/phát hiện THA, ĐTĐ tăng từ 3,4% lên 90,5%. Tỷ lệ người ≥ 40 tuổi trên địa bàn được sàng lọc THA tăng từ 0% lên 60,6% và được sàng lọc ĐTĐ tăng từ 0 lên 34,8%. Tỷ lệ TYT xã triển khai QLĐT THA tăng từ 16,3% lên 97,2%. Tỷ lệ người bệnh THA được quản lý điều trị tại TYT tăng từ 0,7% lên 18,9% và tỷ lệ đạt mục tiêu điều trị tăng từ 48,7% lên 55,2%. Các can thiệp cũng đã bước đầu cải thiện hoạt động QLĐT ĐTĐ tại 2/7 huyện.
Summary:
The study aims to evaluated the results of interventions applying family medicine principles on screening/detection, management, and treatment of hypertension, diabetes mellitus (DM) at all 147 commune health stations (CHS) of 7 districts in 7 districts. provinces (Bac Ninh, Bac Kan, Cao Bang, Ha Giang, Hanoi, Nam Dinh and Ninh Binh), 2019 - 2020. Interventions include advocacy workshops, improving availability of essential drugs, training for commune and village health workers/health collaborators. The effectiveness of the intervention was assessed before, during, and after the intervention. The results show that the interventions have brought positive impacts to the screening/detection and treatment management of hypertension and diabetes at CHS. Specifically, the percentage of CHS implementing screening/detecting hypertension and diabetes increased from 3.4% to 90.5%. The proportion of people ≥ 40 years old in the area being screened for hypertension increased from 0% to 60.6% and people being screened for diabetes increased from 0 to 34.8%. The proportion of CHS implementing management and treatment of hypertension increased from 16.3% to 97.2%. The proportion of hypertensive patients managed and treated at CHS increased from 0.7% to 18.9% and the rate of reaching the treatment goal increased from 48.7% to 55.2%. Interventions have also initially improved the management of diabetes treatment in 2/7 districts.
Từ khóa:
Can thiệp; y học gia đình; sàng lọc; quản lý điều trị; trạm y tế xã
Keywords:
Interventions; family medicine principles; screening; management and treatment; commune health stations
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/433
File nội dung:
o210925.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log