Thứ bảy, 29/01/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Ảnh hưởng của đa hình rs1501299 trên gen ADIPOQ đến khả năng hình thành hội chứng chuyển hóa ở người trung niên Việt Nam
Phân tích tính đa hình gen env của vi rút HIV-1 phân típ CRF01_AE lưu hành ở Hà Nội, Việt Nam
Dịch tễ học phân tử của vi rút hợp bào hô hấp
Trang: 162
Tập 31, số 9 2021 Phụ bản

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH DINH DƯỠNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TUÝP 2 ĐANG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2020

NUTRITION KNOWLEDGE, PRACTICE, AND RELATED FACTORS OF OUTPATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AT PHU THO PROVINCIAL GENERAL HOSPITAL IN 2020
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Hương, Hoàng Thị Thanh Huệ, Trần Thế Anh
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành trên 150 bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ từ tháng 3/2020 đến tháng 6/2020. Nghiên cứu nhằm mô tả kiến thức, thực hành về dinh dưỡng trên người bệnh ĐTĐ điều trị ngoại trú tại BVĐK tỉnh Phú Thọ năm 2020. Kết quả chung có 38% người bệnh đạt về kiến thức, 34% đạt về thực hành. Trong đó 50,7% đối tượng đạt về kiến thức các nguyên tắc chế độ ăn, 66% đối tượng tham gia nghiên cứu kể được 03 thực phẩm có chỉ số đường huyết cao (GI > 70), 42,7% đối tượng tham gia kể được 03 thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp (GI < 55). Các yếu tố ảnh hưởng tới kiến thức, thực hành dinh dưỡng của người bệnh là nghề nghiệp, ăn 1 mình hay ăn cùng với gia đình.
Summary:
A cross - sectional study was conducted on 150 outpatients with type 2 diabetes at Phu Tho Provincial General Hospital from March 2020 to June 2020. This study aims to describe nutrition knowledge, practice, and related factors of outpatients with type 2 diabetes at Phu Tho Provincial General Hospital in 2020. Overall, 38.0% of patients achieved knowledge, 34.0% achieved practice. In which, 50.7% of subjects achieved knowledge of dietary principles, 66.0% of subjects listed about three foods with a high glycemic index (GI > 70), 42.7% of subjects recorded 03 foods with a low glycemic index (GI < 55). Factors affecting the patient’s nutritional knowledge and practice are occupation, eating alone or with family, and accessing to information from health workers.
Từ khóa:
Kiến thức; thực hành; dinh dưỡng; đái tháo đường tuýp 2
Keywords:
Knowledge; practice; nutrition; type 2 diabetes
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/450
File nội dung:
o2109162.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log