Thứ năm, 08/06/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Sự lưu hành của thực khuẩn thể tả trong môi trường nước ngoại cảnh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2018 –2019
Kết quả công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến, nhận tinh trùng và hiến, nhận noãn tại 3 Trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Trang: 244
Tập 31, số 9 2021 Phụ bản

KỸ NĂNG NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT TRIỂN, BỆNH TẬT Ở TRẺ DƯỚI 6 THÁNG TUỔI KHÁM THAM VẤN DINH DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2019

SKILL OF BREAST FEEDING OF MOTHERS AND RELATED FACTORS TO GROWTH, ILLNESS IN INFANTS UNDER 6 MONTHS OLD AT THE CHILDREN HOSPITAL 2 NUTRITION DEPARTMENT IN 2019
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hậu, Nguyễn Hoàng Nhựt Hoa, Trần Thị Hoài Phương, Mai Quang Huỳnh Mai
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang mô tả kỹ năng nuôi con bằng sữa mẹ ở 256 trẻ dưới 6 tháng tuổi đến khám dinh dưỡng tại bệnh Nhi đồng 2 năm 2019, yếu tố liên quan đến sự phát triển về thể chất và bệnh tật của trẻ trong 6 tháng đầu sau sinh. Kết quả 29,3% trẻ có tình trạng thiếu cân và suy dinh dưỡng cấp tính với các mức độ khác nhau, 17,2% thiếu chiều cao và 7% trẻ còi xương. 28,9% trẻ được bú mẹ hoàn toàn, 48,8% bú dặm thêm sữa công thức. 46,9% trẻ có bệnh cấp tính từ sau sinh, 11,3% mắc bệnh mãn tính. 28,9% trẻ được bú trong 1 giờ sau sanh, 28,2% bú khi có nhu cầu, 93,8% bú cả ngày và đêm. 17,2% có tư thế bú chưa đúng, 24,2% ngậm vú chưa đúng cách, 62,5% cho bú cạn sữa trong ngực. Có mối liên quan giữa sinh non và chậm tăng chiều cao (p = 0,045), bú cạn sữa trong ngực giúp tăng cân tốt (p = 0,023), giảm chậm tăng chiều cao (p = 0,024), tư thế bú đúng và ngậm bắt vú đúng giúp bú cạn sữa trong ngực (p = 0,015 và p = 0,003), bú mẹ hoàn toàn và giảm số đợt bệnh cấp tính (p = 0,02). Vẫn còn nhiều bà mẹ có kỹ năng cho con bú chưa đúng, cần điều chỉnh các kỹ năng mẹ cho bú chưa đúng để giúp trẻ nhận được đủ dinh dưỡng.
Summary:
A cross - sectional escriptive study to describe mother’s skill of breastfeeding of 256 children under 6 months who came to the nutrional department of Children Hospital 2 in 2019 and their related factors to illness and growth in the first 6 months after birth. The results showed that 29.3% of children were under - weight and acute malnutrition with different degrees, 17.2 % were underheight, 7% were stunting. 28.9% of them were exclusive breast feeding, 48.8% with partial infant formula. 46.9% had acute illness. 11.3 % had chronic illness. 28.9% were breast feeded within 1 hour after delivery. 28.2% were feeded by breast whenever getting hungry. 93.8% were given the breast all the day and night. 17.2% had incorrect breast feeding position, 24.2% had incorrect sucking activities, 62.5% could empty all the mother milk every feed. There were relationship between premature and under - height (p = 0.045), between emptying the milk after suckling and increasing good gain weight (p = 0.023), increasing good gain length (p = 0.024), between accurate breast feeding position and accurate sucking with improving mother milk emptying ability (p = 0.015 and p = 0.003), between exclusive breast feeding and reducing the frequency of acute illness (p = 0.02). There are still many mothers who have inadequate breastfeeding skills and it’s necessary to train the skill of breast feeding for the mother to get optimal infant nutritional status.
Từ khóa:
Nuôi con bằng sữa mẹ; chậm tăng chiều cao; chậm tăng cân
Keywords:
Breastfeeding; under-weight; under - height
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/460
File nội dung:
o2109244.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log