Thứ sáu, 19/08/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 122
Tập 31, số 9 2021 Phụ bản

MÔ TẢ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ BIỂU HIỆN CẢNH BÁO ĐỘT QUỴ NÃO CỦA BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

RISK FACTORS AND WARNING SIGNS OF STROKE IN HYPERTENSIVE PATIENTS AT HUE UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY HOSPITAL
Tác giả: Hà Thị Thanh Trang, Lê Văn An
Tóm tắt:
Nhằm mô tả thực trạng nhận thức về yếu tố nguy cơ và biểu hiện cảnh báo đột quỵ não ở bệnh nhân tăng huyết áp tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế, nghiên cứu mô tả cắt ngang từ tháng 9 năm 2020 trên 170 người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên được chẩn đoán tăng huyết áp và chưa có tiền sử mắc đột quỵ não trước đây. Phương pháp chọn mẫu thuận tiện, đối tượng tham gia được khảo sát bằng bộ câu hỏi. Kết quả như sau: Tỷ lệ nhận thức đạt và không đạt về yếu tố nguy cơ đột quỵ não (YTNCĐQN) lần lượt là 29,4% và 70,6%. Yếu tố nguy cơ được xác định nhiều nhất là tăng huyết áp (75,9%). Tỷ lệ nhận thức đạt và không đạt về biểu hiện cảnh báo đột quỵ não (BHCBĐQN) lần lượt là 51,8% và 48,2%. Biểu hiện cảnh báo đột quỵ não được xác định nhiều nhất là: Đột ngột tê hoặc yếu liệt vận động nửa người (82,4%). Các yếu tố liên quan với nhận thức đạt YTNCĐQN là tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn, thu nhập bình quân, tình trạng hôn nhân. Các yếu tố liên quan với nhận thức đạt BHCBĐQN là tuổi, thu nhập bình quân, tình trạng hôn nhân.
Summary:
In order to assess the status of awareness of risk factors and warning signs of cerebral stroke in hypertensive patients at Hue University of Medicine and Pharmacy Hospital, a crosssectional descriptive study from September 2020 on 170 people adults 18 years of age or older with a diagnosis of hypertensi on and no previous history of stroke. Convenience sampling method, participants were surveyed by a set of questions. The results were as follows: the pass and fail awareness rates of stroke risk factors were 29.4% and 70.6%, respectively. The most identified risk factors were hypertension pressure (75.9%). The rate of passing and failing awareness of stroke warning signs was 51.8% and 48.2%, respectively. The most commonly identified warning signs of stroke are: sudden numbness or weakness of hemimotor paralysis (82.4%). The factors associated with the awareness of achieving stroke risk awareness are age, occupation, education level, average income, and marital status. The factors associated with the perception of achieving stroke recovery are age, average income, and marital status.
Từ khóa:
Đột quỵ não; yếu tố nguy cơ; biểu hiện cảnh báo; Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế
Keywords:
Brain stroke; risk factor; warning signs; Hue University of Medicine and Pharmacy Hospital
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/445
File nội dung:
o2109122.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log