Thứ ba, 16/04/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Một số đặc điểm dịch tễ học đại dịch COVID-19 và đáp ứng của hệ thống giám sát tại Quảng Ninh năm 2021
Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022
Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022
Trang: 65
Tập 31, số 9 2021 Phụ bản

MỐI LIÊN QUAN GIỮA RỐI LOẠN LIPID MÁU VÀ THỪA CÂN/BÉO PHÌ Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TRONG CỘNG ĐỒNG TỈNH ĐẮK LẮK

RELATIONSHIP BETWEEN DYSLIPIDEMIA AND OVERWEIGHT/OBESITY IN AN ADULT POPULATION IN COMMUNITY OF DAK LAK PROVINCE
Tác giả: Đinh Hữu Hùng, Đỗ Văn Dũng, Vũ Anh Nhị, Lê Văn Tuấn, Thân Trọng Quang, Đặng Thị Xuyến, Nguyễn Ngọc Như Khuê, Vũ Thị Thu Hường, Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Hoàng Anh Thư, Tào Thị Hoa
Tóm tắt:
Mục tiêu nghiên cứu là xác định tỷ lệ hiện mắc rối loạn lipid máu và mô tả mối liên quan giữa thừa cân/béo phì và rối loạn lipid máu ở người trưởng thành trong cộng đồng tỉnh Đắk Lắk. Nghiên cứu mô tả cắt ngang dựa vào cộng đồng đã được thực hiện từ 3/2019 đến 01/2020. Có 2089 đối tượng nghiên cứu đã được chọn bằng phương pháp chọn mẫu nhiều giai đoạn. Chúng tôi dùng bộ câu hỏi được soạn sẵn để thu thập các thông tin cần thiết qua phỏng vấn, khám bệnh và xét nghiệm máu. Phân tích hồi quy logistic giúp xác định mối liên quan giữa rối loạn lipid máu và thừa cân/béo phì. Trong số 2089 đối tượng, tỷ lệ hiện mắc rối loạn lipid máu là 43,2%. Tỷ lệ rối loạn lipid máu chưa được chẩn đoán là rất cao (86,7%). Kết quả phân tích hồi quy logistic cho thấy thừa cân/béo phì liên quan độc lập với sự gia tăng nguy cơ rối loạn lipid máu (OR = 1,64; KTC 95%: 1,28 - 2,10; p < 0,001). Như vậy, tỷ lệ hiện mắc rối loạn lipid máu ở người trưởng thành trong tại tỉnh Đắk Lắk ở mức cao, nhất là rối loạn lipid máu chưa được chẩn đoán. Thừa cân/béo phì liên quan độc lập với sự gia tăng nguy cơ rối loạn lipid máu.
Summary:
In this study, we aimed to determine the prevalence of dyslipidemia, and describe the relationship between overweight/obesity and dyslipidemia in an adult population in community of Dak Lak province. A community - based cross-sectional study was performed from March 2019 to January 2020. The study involved 2089 subjects selected through a multistage sampling method. We used a designed questionnaire to collect required data from the subjects through interview, physical examination, and blood test. The logistic regression analysis was used to determine the relationship between dyslipidemia and overweight/obesity. Of the 2089 study subjects, the prevalence of dyslipidemia was 43.2%. The prevalence of undiagnosed dyslipidemia was very high (86.7%). The logistic regression analysis showed that overweight/ obesity was independently associated with an increased risk of dyslipidemia (OR = 1.64; 95% CI: 1.28 - 2.10; p < 0.001). In conclusion, the prevalence of dyslipidemia in an adult population in Dak Lak province is high, especially undiagnosed dyslipidemia. Overweight/obesity is independently associated with an increased risk of dyslipidemia.
Từ khóa:
Tỷ lệ hiện mắc; rối loạn lipid máu; thừa cân/béo phì; mối liên quan
Keywords:
Prevalence; dyslipidemia; overweight/obesity; relationship
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/437
File nội dung:
o210965.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log