Thứ sáu, 19/08/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 65
Tập 31, số 9 2021 Phụ bản

MỐI LIÊN QUAN GIỮA RỐI LOẠN LIPID MÁU VÀ THỪA CÂN/BÉO PHÌ Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TRONG CỘNG ĐỒNG TỈNH ĐẮK LẮK

RELATIONSHIP BETWEEN DYSLIPIDEMIA AND OVERWEIGHT/OBESITY IN AN ADULT POPULATION IN COMMUNITY OF DAK LAK PROVINCE
Tác giả: Đinh Hữu Hùng, Đỗ Văn Dũng, Vũ Anh Nhị, Lê Văn Tuấn, Thân Trọng Quang, Đặng Thị Xuyến, Nguyễn Ngọc Như Khuê, Vũ Thị Thu Hường, Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Hoàng Anh Thư, Tào Thị Hoa
Tóm tắt:
Mục tiêu nghiên cứu là xác định tỷ lệ hiện mắc rối loạn lipid máu và mô tả mối liên quan giữa thừa cân/béo phì và rối loạn lipid máu ở người trưởng thành trong cộng đồng tỉnh Đắk Lắk. Nghiên cứu mô tả cắt ngang dựa vào cộng đồng đã được thực hiện từ 3/2019 đến 01/2020. Có 2089 đối tượng nghiên cứu đã được chọn bằng phương pháp chọn mẫu nhiều giai đoạn. Chúng tôi dùng bộ câu hỏi được soạn sẵn để thu thập các thông tin cần thiết qua phỏng vấn, khám bệnh và xét nghiệm máu. Phân tích hồi quy logistic giúp xác định mối liên quan giữa rối loạn lipid máu và thừa cân/béo phì. Trong số 2089 đối tượng, tỷ lệ hiện mắc rối loạn lipid máu là 43,2%. Tỷ lệ rối loạn lipid máu chưa được chẩn đoán là rất cao (86,7%). Kết quả phân tích hồi quy logistic cho thấy thừa cân/béo phì liên quan độc lập với sự gia tăng nguy cơ rối loạn lipid máu (OR = 1,64; KTC 95%: 1,28 - 2,10; p < 0,001). Như vậy, tỷ lệ hiện mắc rối loạn lipid máu ở người trưởng thành trong tại tỉnh Đắk Lắk ở mức cao, nhất là rối loạn lipid máu chưa được chẩn đoán. Thừa cân/béo phì liên quan độc lập với sự gia tăng nguy cơ rối loạn lipid máu.
Summary:
In this study, we aimed to determine the prevalence of dyslipidemia, and describe the relationship between overweight/obesity and dyslipidemia in an adult population in community of Dak Lak province. A community - based cross-sectional study was performed from March 2019 to January 2020. The study involved 2089 subjects selected through a multistage sampling method. We used a designed questionnaire to collect required data from the subjects through interview, physical examination, and blood test. The logistic regression analysis was used to determine the relationship between dyslipidemia and overweight/obesity. Of the 2089 study subjects, the prevalence of dyslipidemia was 43.2%. The prevalence of undiagnosed dyslipidemia was very high (86.7%). The logistic regression analysis showed that overweight/ obesity was independently associated with an increased risk of dyslipidemia (OR = 1.64; 95% CI: 1.28 - 2.10; p < 0.001). In conclusion, the prevalence of dyslipidemia in an adult population in Dak Lak province is high, especially undiagnosed dyslipidemia. Overweight/obesity is independently associated with an increased risk of dyslipidemia.
Từ khóa:
Tỷ lệ hiện mắc; rối loạn lipid máu; thừa cân/béo phì; mối liên quan
Keywords:
Prevalence; dyslipidemia; overweight/obesity; relationship
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/437
File nội dung:
o210965.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log