Thứ sáu, 19/08/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 196
Tập 31, số 9 2021 Phụ bản

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ Ở BỆNH NHI MẮC RUBELLA BẨM SINH

AUTISM SPECTRUM DISORDER AMONG CHILDREN WITH CONGENITAL RUBELLA SYNDROME
Tác giả: Nguyễn Văn Thường, Nguyễn Văn Bàng, Ngô Thị Hiếu Minh
Tóm tắt:
Rối loạn phổ tự kỷ (Autism Spectrum Disorder - ASD) là rối loạn thường gặp ở trẻ em, hiện chưa rõ nguyên nhân. Mặc dù vậy, có một số bằng chứng về sự phát triển ASD trước, trong và sau khi sinh. Nhằm mô tả đặc điểm tự kỷ ở trẻ mắc rubella bẩm sinh, chúng tôi tiến hành nghiên cứu thuần tập trên 295 trẻ mắc rubella bẩm sinh từ năm 2012 đến 2017. Kết quả nghiên cứu có 99 trẻ (33,6%) mắc ASD, nguy cơ ASD ở trẻ có mẹ mắc rubella tuần thai 0 - 8 và 9 - 16 so với ≥ 17 tuần lần lượt là OR = 10,5 (95%CI 3,43 - 32,10) và OR = 5,11 (95%CI 1,75 - 14,97). Nghiên cứu còn cho mấy ASD có mối liên quan với các yếu tố trong và sau sinh (sinh non, nhiễm khuẩn huyết, tim bẩm sinh, giảm thính lực, câm) và các rối loạn phát triển (rối loạn phát triển vận động thô, vận động tinh tế - thích ứng, ngôn ngữ và kỹ năng tương tác cá nhân - xã hội). Từ kết quả nghiên cứu cho thấy phụ nữ mang thai cần được phòng ngừa rubella bằng vắc xin sởi - quai bị - rubella.
Summary:
Autism spectrum disorder (ASD) is a common disoder among children, and we do not know all of the causes of ASD. However, there is some evidence that periods with higher risk of developing ASD are before, during and after birth. In order to describe ASD characteristics of children with congenital rubella syndrome, we conducted a prospective study on 295 children with congenital rubella infection, in the period 2012 - 2017. We found that, of the 295 children, 99 (33.6%) have ASD. The risk of contracting ASD among children whose mothers had rubella when they were 0 - 8 weeks old and 9 - 16 weeks old is OR = 10.5 (95%CI 3.43 - 32.10), while that of children who are ≥ 17 weeks old when their mothers contracted the disease is OR = 5.11 (95%CI 1.75 - 14.97) respectively. The study also found a significant relationship between ASD and other conditions, including premature birth, neonatal septic, congenital heart disease, hearing impairment, mutism and developmental delays in gross motor, fine motor-adaptive, language, personal – social skills. Therefore, pregnant women need to be protected against rubella with the MMR vaccine.
Từ khóa:
Tự kỷ; rubella bẩm sinh
Keywords:
Autism; congenital rubella syndrome
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/454
File nội dung:
o2109196.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log