Thứ sáu, 19/08/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 204
Tập 31, số 9 2021 Phụ bản

MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ DINH DƯỠNG HỢP LÝ CỦA PHỤ NỮ ĐỘ TUỔI SINH ĐẺ TẠI KHU VỰC VEN BIỂN TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2020

KNOWLEDGE ABOUT REASONABLE NUTRITION OF WOMEN OF CHILDBEARING AGE IN THE COASTAL AREA OF NAM DINH PROVINCE IN 2020
Tác giả: Lê Thanh Tùng, Trần Văn Long, Lê Thế Trung, Phạm Thị Thanh Hương, Trần Thị Nhi, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Lâm, Khương Thành Vinh
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm mô tả một số kiến thức về dinh dưỡng hợp lý trên 468 phụ nữ độ tuổi sinh đẻ tại một số huyện ven biển tỉnh Nam Định năm 2020. Kết quả cho thấy tỷ lệ phụ nữ biết về mất cân bằng dinh dưỡng sẽ dẫn đến thiếu năng lượng trường diễn (54,9%), thiếu kẽm (68,2%), thừa cân - béo phì (93,8%) và thiếu máu (93,6%). Tỷ lệ phụ nữ biết đầy đủ các nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu năng lượng trường diễn, thừa cân - béo phì, thiếu máu, thiếu kẽm còn thấp. Tỷ lệ phụ nữ cho rằng ăn đầy đủ và hợp lý các bữa ăn trong ngày là quan trọng chiếm 57,5%, rất quan trọng chiếm 35,9%. Tỷ lệ hiểu biết về tầm quan trọng của chế độ ăn và ảnh hưởng của nó đến sức khỏe là cao, tuy nhiên tỷ lệ có kiến thức về một số hậu quả mất cân bằng dinh dưỡng và nguyên nhân gây ra nó còn thấp. Cần tăng cường truyền thông nâng cao kiến thức của phụ nữ độ tuổi sinh đẻ trong chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe.
Summary:
A cross - sectional descriptive study to describe some knowledge about reasonable nutrition on 468 women of childbearing age in some coastal districts of Nam Dinh province in 2020. The results showed that the proportions of women who known about nutritional imbalances that would lead to chronic energy deficiency, zinc deficiency, overweight - obesity and anemia were 54.9%, 68.2%, 93.8%, 93.6% respectively. The proportion of known about the causes of chronic energy deficiency, overweight-obesity, anemia, and zinc deficiency was still low. 57.5% and 35.9% of women thought that eating adequate and reasonable meals during the day was important and very important respectively. The proportion of understanding about the importance of diet and its effects on health was high, however the proportion of knowledge about some nutritional imbalance consequences and it’ causes was low. It is necessary to strengthen communication to improve the knowledge of women of childbearing age in nutrition and health care.
Từ khóa:
Phụ nữ tuổi sinh đẻ; kiến thức; dinh dưỡng; ven biển; Nam Định
Keywords:
Women of childbearing age; knowledge; nutrition; coastal; Nam Dinh
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/455
File nội dung:
o2109204.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log