Thứ năm, 05/10/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở học sinh Trung học phổ thông tại huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang, năm 2021
Tình trạng dinh dưỡng ở học sinh trung học phổ thông tại một số huyện của tỉnh Sơn La, năm 2020
Một số đặc điểm dịch tễ các trường hợp mắc cúm tại Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 - 2023
Trang: 138
Tập 31, số 9 2021 Phụ bản

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

SOME FACTORS RELATED TO DIABETES IN THE ELDERLY IN THAI NGUYEN CITY
Tác giả: Nguyễn Xuân Hoà, Đỗ Văn Hàm, Đinh Thị Ban Mai
Tóm tắt:
Mục tiêu của nghiên cứu là mô tả một số yếu tố liên quan đến bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) ở người cao tuổi tại thành phố Thái Nguyên. Phương pháp nghiên cứu mô tả với thiết kế cắt ngang với 520 người cao tuổi. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối liên quan giữa tiền sử gia đình có người mắc ĐTĐ với bệnh ĐTĐ, với p < 0,001. Có mối liên quan giữa khẩu phần ăn trong 3 ngày gần đây (ăn nhiều cơm, ăn nhiều quả ngọt, uống nhiều nước ngọt, ăn nhiều thịt mỡ) với bệnh ĐTĐ, với p < 0,05. Có mối liên quan giữa huyết áp, giữa thừa cân/béo phì (BMI ≥ 23,0) và to vòng eo với bệnh ĐTĐ. Có mối liên quan giữa kiến thức về các yếu tố nguy cơ của bệnh ĐTĐ, giữa thái độ về hành vi ăn uống hợp lý với bệnh ĐTĐ, giữa hành vi vận động thể lực với bệnh ĐTĐ, với p < 0,05. Khuyến nghị cần tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi cho người cao tuổi về kiến thức của bệnh ĐTĐ nhằm thay đổi thái độ và hành vi của người cao tuổi về phòng chống bệnh ĐTĐ. Tăng cường triển khai công tác khám sàng lọc, nhằm phát hiện sớm bệnh ĐTĐ trong cộng đồng, đặc biệt cho đối tượng có yếu tố nguy cơ như người có tiền sử người thân mắc ĐTĐ, tăng huyết áp, thừa cân/béo phì, to vòng eo.
Summary:
This study aims to describe some factors related to diabetes in the elderly in Thai Nguyen City. A cross - sectional study had been conducted on 520 elderly. There is an association between a family history of diabetes and diabetes, with p < 0.001. There has been an association between dietary intake in the last 3 days (the patient eats a lot of rice, eats a lot of sweet fruits, drinks a lot of soft drinks, and eats a lot of fatty meat) with diabetes, with p < 0.05. There is a relationship between high blood pressure, between overweight/obesity (BMI ≥ 23.0) and waist circumference with diabetes. There is a relationship between knowledge about risk factors for diabetes, between attitudes about reasonable eating behavior and diabetes, between physical activity and diabetes, with p < 0.05. It is necessary to strengthen the widespread propaganda for the elderly about the knowledge of diabetes in order to change the attitudes and behaviors of the elderly about diabetes prevention. It is necessary to strengthen the implementation of screening work, in order to detect diabetes early in the community, especially for those with risk factors such as people with a family history of diabetes, hypertension, overweight/obesity.
Từ khóa:
Đái tháo đường; người cao tuổi; thành phố Thái Nguyên; yếu tố liên quan
Keywords:
Diabetes; elderly; Thai Nguyen City; related factors
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/447
File nội dung:
o2109138.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log