Thứ ba, 16/04/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Một số đặc điểm dịch tễ học đại dịch COVID-19 và đáp ứng của hệ thống giám sát tại Quảng Ninh năm 2021
Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022
Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022
Trang: 266
Tập 31, số 9 2021 Phụ bản

THIẾU MÁU VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ 15 – 35 TUỔI TẠI MỘT SỐ HUYỆN CỦA TỈNH SƠN LA, NĂM 2018

ANEMIA AND ITS ASSOCIATED FACTORS IN WOMEN AGED 15-35 YEARS OLD IN SOME DISTRICTS OF SON LA PROVINCE, 2018
Tác giả: Nguyễn Song Tú, Hoàng Văn Phương, Nguyễn Hồng Trường, Trần Thúy Nga
Tóm tắt:
Thiếu máu là vấn đề dinh dưỡng toàn cầu ảnh hưởng tới sức khỏe phụ nữ tuổi sinh đẻ. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 809 phụ nữ 15 – 35 tuổi tại tỉnh Sơn La nhằm mô tả thực trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan. Kết quả cho thấy tỷ lệ thiếu máu là 28,2%, ở mức trung bình có ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng, trong đó mức độ vừa và nặng là 11,4%. Tỷ lệ thiếu máu ở nhóm 15 – 24 tuổi là 33,2% cao khác biệt so với nhóm 25 - 35 tuổi (24,0%). Hồi qui đa biến logistic cho thấy thiếu vitamin A tiền lâm sàng, điều kiện kinh tế hộ gia đình; tiền sử sảy thai liên quan với tình trạng thiếu máu (p < 0,05). Hồi qui đa biến tuyến tính cho thấy nồng độ kẽm và retinol huyết thanh tương quan tuyến tính với nồng độ hemoglobin (p < 0,01). Để phòng chống thiếu máu cần can thiệp phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng đặc biệt là vitamin A và kẽm.
Summary:
Anemia is a global nutritional problem affecting the health of women of childbearing age. A cross-sectional study was conducted on 809 women aged 15 - 35 years old in Son La province to describe anemia status and its associated factors. The result showed that the prevalence of anemia was 28.2%, at moderate public health significance problems, of which moderate and severe was 11.4%. The prevalence of anemia in the 15 – 24 years old group was 33.2%, significantly different from the 25 – 35 years old group (24.0%). Multivariate logistic regression showed sub-clinical vitamin A deficiency, household economic status; history of miscarriage were associated with anemia (p < 0.05). Multivariable linear regression showed that serum zinc and retinol concentration was linearly related to hemoglobin concentration (p < 0.001). In order to prevent anemia, it is necessary to intervene to prevent micronutrient deficiency, especially vitamin A and zinc.
Từ khóa:
Thiếu máu; yếu tố liên quan; phụ nữ tuổi sinh đẻ; miền núi
Keywords:
Anemia; associated factors; women of childbearing age; mountainous area
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/463
File nội dung:
o2109266.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log