Thứ năm, 08/06/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Sự lưu hành của thực khuẩn thể tả trong môi trường nước ngoại cảnh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2018 –2019
Kết quả công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến, nhận tinh trùng và hiến, nhận noãn tại 3 Trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Trang: 73
Tập 31, số 9 2021 Phụ bản

THỰC TRẠNG BỆNH ĐÁI ĐƯỜNG THÁO ĐƯỜNG TUÝP 2 Ở NGƯỜI DÂN TỪ 30 TUỔI TRỞ LÊN TẠI HUYỆN PHÚ THIỆN, TỈNH GIA LAI NĂM 2020

SITUATION OF DIABETES TYPE 2 AMONG PEOPLE OLDER THAN 30 YEARS IN PHU THIEN DISTRIST, GIA LAI PROVINCE 2020
Tác giả: Phạm Thị Thúy Hoa, Ngô Thị Hải Vân, Lê Đình Trâm, Hồ Ngọc Gia, Phạm Chí Quang, Nông Thị Nhân, Viên Chinh Chiến
Tóm tắt:
Bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe công cộng với số ca mắc và tử vong cao. Tỷ lệ mắc ĐTĐ tuýp 2 trên nhóm 20 - 79 tuổi của Việt Nam năm 2019 là 6,0% và tại Gia Lai ở người ≥ 45 tuổi là 4,9% năm 2009. Nghiên cứu nhằm mục tiêu mô tả thực trạng bệnh ĐTĐ tuýp 2 và một số yếu tố nguy cơ trên địa bàn huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai năm 2020. Một nghiên cứu mô tả cắt ngang đã được triển khai trên 600 người dân từ 30 tuổi trở lên sống tại huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai (2020) bằng phương pháp chọn ngẫu nhiên phân tầng thông qua phỏng vấn bộ câu hỏi, đo các chỉ số nhân trắc và xét nghiệm đường huyết lúc đói. Kết quả cho thấy tỷ lệ người tham gia bị đái tháo đường và tiền đái tháo đường tương ứng là 8,5% và 22,5%. Người trong nhóm 50 – 59 tuổi có tỷ lệ đái tháo đường chiếm tỷ lệ cao nhất (16,0%). Có mối liên quan giữa tuổi (OR = 2,4; KTC95%: 1,26 – 4,49), thừa cân béo phì (OR = 3,66, KTC95%: 1,4 – 9,63), và tiền sử gia đình có người mắc bệnh đái tháo đường (OR = 8,07, KTC95%: 4,07 – 15,97) với bệnh đái tháo đường tuýp 2. Cần tăng cường biện pháp can thiệp về nhận thức và thay đổi hành vi trong dự phòng và điều trị ĐTĐ phù hợp cho từng nhóm tuổi và nhóm thừa cân béo phì.
Summary:
Diabetes mellitus had a serious impact on community health witha high number of cases and deaths. The prevalence of type 2 diabetes in Vietnam’s 20 - 79 years old group (2019) and in Gia Lai’s people greater than 45 years old (2009) were 6.0% and 4.9%, respectively. This study aims to describe the situation of diabetes type 2 among people older than 30 years in Phu Thien distrist, Gia Lai province 2020. A cross - sectional studywas conducted on 600people more than 30 years old in Phu Thien district, Gia Lai province (2020) using stratified random sampling method. Study participants were interviewed by questionnaires, measured anthropometric indicators, and tested for capillary blood glucose by SD-Check Gold. The results showed that the prevalences of diabetes and of pre-diabetes inPhu Thien were 7.9% and 22.5%, respectively. The highest diabete prevalence was 16.0% in group aged from 50 to 59 years. The research showed that the relationship between age (OR = 2.4; 95%CI: 1.26 – 4.49), overweight and obesity (OR = 3.66; 95%CI: 1.4 – 9.63), family historyof diabete (OR = 8.07; 95%CI: 4.07 – 15.97) are closely related to diabetes mellitustype 2. It is necessary to strengthen interventions on awareness and behavior change in diabetes prevention and treatment suitable for each age group and overweight and obese group.
Từ khóa:
Đái tháo đường; người từ 30 tuổi trở lên; huyện Phú Thiện; tỉnh Gia Lai
Keywords:
Diabetes; people aged ≥ 30 years; Phu Thien district; Gia Lai province
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/438
File nội dung:
o210973.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log