Thứ năm, 08/06/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Sự lưu hành của thực khuẩn thể tả trong môi trường nước ngoại cảnh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2018 –2019
Kết quả công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến, nhận tinh trùng và hiến, nhận noãn tại 3 Trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Trang: 145
Tập 31, số 9 2021 Phụ bản

THỰC TRẠNG BỆNH MÃN TÍNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI CAO TUỔI QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020

CHRONIC DISEASES AND RELEVANT FACTORS OF THE ELDERLY IN NINH KIEU DISTRICT, CAN THO CITY 2020
Tác giả: Huỳnh Nguyễn Phương Quang, Huỳnh Nguyễn Phương Thảo
Tóm tắt:
Bệnh mãn tính ngày càng xuất hiện nhiều ở người cao tuổi (NCT) trong cộng đồng là một trong những vấn đề cần được quan tâm, hỗ trợ kịp thời. Nghiên cứu nhằm mục tiêu mô tả thực trạng mắc bệnh mãn tính và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ năm 2020. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 438 người cao tuổi tại 6 trong tổng số 11 phường của quận Ninh Kiều cho thấy 82,6% NCT tại quận Ninh Kiều hiện đang mắc ít nhất một bệnh mãn tính. Trong đó năm bệnh mãn tính thường gặp nhất ở NCT trong nghiên cứu là tăng huyết áp (48,9%), bệnh về khớp (24,4%), giảm thị lực (22,4%), đái tháo đường (14,4%) và loãng xương (11,9%). Ghi nhận các yếu tố liên quan đến tỉ lệ mắc bệnh mãn tính ở người cao tuổi bao gồm: nhóm tuổi (p = 0,003), công việc hiện tại (OR = 2,1; KTC 95%: 1,2 - 3,9; p = 0,012), trình độ học vấn (OR = 1,8; KTC 95%: 1,1 - 3,1; p = 0,023), tình trạng hôn nhân hiện tại (OR = 2,3; KTC 95%: 1,3 – 4,2; p = 0,004); hút thuốc lá (OR = 2,0; KTC 95%: 1,0 - 3,6; p = 0,009) và uống rượu bia quá mức thường xuyên trong 6 tháng qua (OR = 2,0; KTC 95%: 1,2 - 3,7; p = 0,019). Tỉ lệ mắc bệnh mãn tính ở NCT tại quận Ninh Kiều thuộc mức cao. Cần có những biện pháp quản lý, hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ phù hợp với các nhóm đối tượng có nguy cơ.
Summary:
The increasing of chronic diseases in the community elderly is one of problems that need timely attention and support. This study aims to describe chronic diseases and relevant factors of the elderly in Ninh Kieu district, Can Tho city 2020. A descriptive cross - sectional study on 438 elderly people in 6 out of 11 wards of Ninh Kieu district shows that 82.6% of the elderly are currently suffering from chronic diseases. Five chronic diseases that account for the highest rate of the study objects are hypertension (48.9%), joint disease (24.4%), vision loss (22.4%), diabetes (14.4%) and osteoporosis (11.9%). The factors related to the prevalence of chronic diseases in the elderly inclue: age group (p = 0.003), current job (OR = 2.1; 95% CI: 1.2 - 3.9; p = 0.012), education level (OR = 1.8; 95% CI: 1.1 - 3.1; p = 0.023), current marital status (OR = 2.3; CI 95 %: 1.3 – 4.2; p = 0.004), smoking (OR = 2.0; 95% CI: 1.0 - 3.6; p = 0.009) and drink alcohol excessively frequently in the past 6 months (OR = 2.0; 95% CI: 1.2 - 3.7; p = 0.019). The prevalence of chronic diseases among the elderly in Ninh Kieu district is high. It is necessary to have appropriate measures to manage and support health care for risk groups.
Từ khóa:
Bệnh mãn tính; người cao tuổi; Ninh Kiều; Cần Thơ
Keywords:
Chronic diseases; the elderly; Ninh Kieu; Can Tho
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/448
File nội dung:
o2109145.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log