Thứ bảy, 29/01/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Ảnh hưởng của đa hình rs1501299 trên gen ADIPOQ đến khả năng hình thành hội chứng chuyển hóa ở người trung niên Việt Nam
Phân tích tính đa hình gen env của vi rút HIV-1 phân típ CRF01_AE lưu hành ở Hà Nội, Việt Nam
Dịch tễ học phân tử của vi rút hợp bào hô hấp
Trang: 303
Tập 31, số 9 2021 Phụ bản

THỰC TRẠNG BỆNH NGHỀ NGHIỆP TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

OCCUPATIONAL DISEASES IN VIETNAM IN 2016 – 2020
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Huyền, Lương Mai Anh, Trần Anh Thành
Tóm tắt:
Nghiên cứu được tiến hành nhằm mô tả thực trạng mắc bệnh nghề nghiệp ở người lao động (NLĐ) được ghi nhận tại cơ sở y tế của 63 tỉnh/thành phố giai đoạn 2016 - 2020. Nghiên cứu hồi cứu sử dụng bộ số liệu có sẵn cho thấy: Có 2120 trường hợp bệnh nghề nghiệp, gặp chủ yếu ở nam giới (91,7%). Bệnh thường xuất hiện ở nhóm tuổi trên 40 (78%) và ở nhóm tuổi nghề trên 10 năm (65,7%). Trong giai đoạn này, bệnh nghề nghiệp chiếm tỷ lệ cao tại Việt Nam là bệnh điếc do tiếng ồn (59,5%) và bệnh bụi phổi khác (17,1%) cũng như bệnh bụi phổi silic (11,9%). Tuy nhiên, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh bụi phổi và bệnh bụi phổi silic cao hơn nhiều so với bệnh điếc nghề nghiệp. Các chương trình can thiệp phòng, chống bệnh nghề nghiệp tại Việt Nam cần tiếp tục triển khai tập trung cho cả hai nhóm bệnh điếc và bụi phổi.
Summary:
A cross - sectional study was conducted to examine occupational diseases (ODs) recorded in health facilities in 63 provinces of Vietnam in the period of 2016 - 2020. A total number of 2,120 ODs cases were found, 91.7% of which are among male workers. The over-40 age group has the highest rate of ODs. 65.7% of the employees with ODs have more than 10 years of occupational exposure. The percentage of employees suffering from deafness caused by noise is highest (59.5%), followed by other pneumoconiosis (17.1%) and silicosis (11.9%). However, the rate of decline in working capacity among patients with pneumoconiosis and silicosis is much higher than that of patients with occupational deafness. Intervention programs for prevention and control of occupational diseases in Vietnam should continue to focus on both deafness and pneumoconiosis.
Từ khóa:
Bệnh nghề nghiệp; bệnh bụi phổi; bụi phổi silic; bệnh điếc nghề nghiệp do tiếng ồn
Keywords:
Occupational diseases; silicosis; pneumoconiosis, deafness
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/468
File nội dung:
o2109303.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log