Thứ sáu, 19/08/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 115
Tập 31, số 9 2021 Phụ bản

THỰC TRẠNG MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2020

SITUATION OF SOME RISK FACTORS OF NON - COMMUNICABLE DISEASES IN THE ELDERLY IN THAI NGUYEN CITY, THAI NGUYEN PROVINCE IN 2020
Tác giả: Lê Hoài Thu, Nguyễn Việt Quang
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng một số yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi tại thành phố Thái Nguyên năm 2020. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 780 đối tượng người cao tuổi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Kết quả: 11,8% hút thuốc hàng ngày. Đối tượng nghiên cứu uống rượu bia quá mức khuyến cáo chiếm 9,1% có sự khác biệt rõ ràng theo giới, cụ thể ở nam giới là 17,3% và ở nữ giới là 1,7%. Tỷ lệ uống rượu bia ở mức nguy hại chiếm 8,3%; nam giới là 16,8% cao hơn ở nữ giới là 0,7%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Tỷ lệ ăn thiếu rau/trái cây theo tiêu chuẩn rất cao (83,8%). Về hoạt động thể lực, có 25,3% đối tượng không đạt hoạt động thể lực. Tỷ lệ đối tượng bị thừa cân/béo phì là 14,2%.
Summary:
Objective: To describe some risk factors to non-communicable diseases of the elderly in Thai Nguyen city in 2020. Methods: A crosssectional study was conducted on 780 elderly people in Thai Nguyen city. Results: 11.8% daily smoking. 9.1% drinking alcohol more than the recommended; showed a clear and significant difference between males 17.3% and females 1.7%. Drinking alcohol at dangerous levels accounted for 8.3%; Males were 16,8% higher than females (0.7%). The difference was statistically significant with p < 0.05. According to the standards, the percentage of undereating vegetables/fruits was very high (83.8%); 25.3% of subjects did not achieve the physical activity. The proportion of overweight/obese was 14.2%.
Từ khóa:
Yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm; người cao tuổi; Thái Nguyên
Keywords:
A risk factor of noncommunicable; elderly; Thai Nguyen
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/444
File nội dung:
o2109115.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log