Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 220
Tập 31, số 9 2021 Phụ bản

THỰC TRẠNG TIẾNG ỒN VÀ GIẢM THÍNH LỰC NGHỀ NGHIỆP TẠI 3 NHÀ MÁY THUỘC CÔNG TY THỦY ĐIỆN IALY TỈNH GIA LAI, NĂM 2020

NOISE AND OCCUPATIONAL HEARING LOSS AMONG WORKERS AT THREE FACTORIES OF IALY HYDROELECTRIC POWER IN GIA LAI IN 2020
Tác giả: Trần Tô Châu, Ngô Thị Hải Vân, Phạm Thị Thúy Hoa, Võ Thị Hoa, Trần Thị Thu Thủy, Viên Chinh Chiến
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện tại 03 nhà máy Thủy điện (NMTĐ) thuộc Công ty thủy điện IaLy, tỉnh Gia Lai từ tháng 5/2020 đến tháng 4/2021, với phương pháp mô tả cắt ngang trên đối tượng là môi trường lao động và người lao động (NLĐ) trực tiếp sản xuất tại NMTĐ, nhằm mô tả thực trạng tiếng ồn và giảm thính lực nghề nghiệp (GTLNN) sơ bộ của người lao động tại các vị trí làm việc trực tiếp. Số liệu thu thập bằng cách đo tiếng ồn tại 39 vị trí có người lao động thuộc 03 NMTĐ và đo thính lực cho 69 người lao động thường xuyên làm việc và tiếp xúc với tiếng ồn tại 03 NMTĐ. Kết quả cho thấy, cường độ tiếng ồn chung tại thời điểm nghiên cứu là 78,63 ± 15,2dBA, dao động từ 46,9 – 105,7dBA, tỷ lệ mẫu tiếng ồn chung vượt quy chuẩn cho phép là 35,9%. Tỷ lệ NLĐ bị GTLNN 31,4%. Từ đó chúng tôi đưa ra khuyến nghị tăng cường truyền thông, giáo dục về phòng chống bệnh điếc nghề nghiệp cho người lao động.
Summary:
A cross - sectional study was conducted at Ialy Hydroelectric Power’s three factories in Gia Lai from 5/2020 to 04/2021, to describe the level of noise and occupational hearing loss among workers. Data were collected by measuring the noise level at 39 locations in the factories and measuring hearing ability of 69 employees who were participating in manufacturing. The results show that 35.9% of samples exceed the level of noise allowed by labor hygiene standards, the average sound pressure level measured is 78.63 ± 15.22dBA, the noise intensity measured range from 46.9 to 105.7 dBA and 23.08% of samples exceed the frequency range allowed. The rate of overall occupational hearing loss is 20.3%. Based on the results, we strongly recommend raising awareness on workers’ occupational deafness prevention.
Từ khóa:
Tiếng ồn; giảm thính lực nghề nghiệp; thủy điện Ialy; Gia Lai
Keywords:
Noise; occupational hearing loss; hydroelectric Ialy; Gia Lai
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/457
File nội dung:
o2109220.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log