Thứ ba, 16/04/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Một số đặc điểm dịch tễ học đại dịch COVID-19 và đáp ứng của hệ thống giám sát tại Quảng Ninh năm 2021
Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022
Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022
Trang: 81
Tập 31, số 9 2021 Phụ bản

THỰC TRẠNG TRẦM CẢM CỦA SINH VIÊN CHÍNH QUY NĂM CUỐI THUỘC CÁC CHUYÊN NGÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM HỌC 2020 - 2021

THE SITUATION OF DEPRESSION AMONG FINAL - YEAR REGULAR STUDENTS OF THAI NGUYEN UNIVERSITY MEDICINE PHARMACY ACADEMIC YEAR 2020 - 2021 AND SOME RELATED FACTORS
Tác giả: Trần Thị Hiền, Nguyễn Việt Quang, Lê Hoài Thu, Nguyễn Thị Thanh Mai
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang nhằm mục tiêu mô tả thực trạng trầm cảm của 862 sinh viên chính quy năm cuối thuộc các chuyên ngành tại trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên năm học 2020 - 2021 và một số yếu tố liên quan. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong tổng số 862 sinh viên tham gia nghiên cứu, tỷ lệ trầm cảm ở sinh viên năm cuối là 42,0%, trong đó mức độ nhẹ chiếm tỷ lệ cao nhất (15,4%), tiếp đến là mức độ vừa chiếm tỷ lệ 14,6%, mức độ nặng có tỷ lệ là 5,8% và mức độ rất nặng (6,1%). Phân tích hồi quy đa biến cho thấy có 4 yếu tố liên quan đến trầm cảm ở sinh viên bao gồm chia sẻ các vấn đề với bạn bè, bố mẹ, tình trạng lo âu và tình trạng stress của sinh viên. Tỷ lệ trầm cảm trong sinh viên năm cuối vẫn còn cao đặc biệt có cả mức độ rất nặng.
Summary:
A cross - sectional descriptive study was conducted on 862 final - year regular students of Thai Nguyen university medicine pharmacy academic year 2020 - 2021 to descriptive depression and some related factors. The results showed that in total of 862 students, the rate of depression among final-year regular students was 42.0%, in which mild level accounted for the highest rate (15.4%), followed by moderate level accounted for 14.6%, severe degree accounted for 5.8% and very severe (6.1%). Multivariate logistic regression results showed that 4 factors positively that affect students’ depression included sharing problems with parents, friends, stress and anxiety and status of students. The rate of depression among finalyear students is still high, especially there is very severe levels.
Từ khóa:
Sinh viên; trầm cảm; yếu tố liên quan
Keywords:
Student; depression; related factors
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/439
File nội dung:
o210981.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log