Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 108
Tập 31, số 9 2021 Phụ bản

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI MÔNG TỪ 30 ĐẾN 69 TUỔI TẠI XÃ ĐẮK DRÔNG, HUYỆN CƯ JUT, TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 202

HYPERTENSION SITUATION AND SOME RELATED FACTORS IN MONG PEOPLE FROM 30 TO 69 YEARS OLD IN DAK DRONG COMMUNE - CUJUT DISTRICT – DAK NONG PROVINCE, 2020
Tác giả: Ngô Thị Hải Vân, Hoàng Xuân Hạnh, Trần Thị Đức Hạnh, Nguyễn Văn Vinh
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang nhằm mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tăng huyết áp đã được triển khai trên người dân tộc Mông 30 - 69 tuổi ở xã Đắk Drông, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông, năm 2020. Kết quả cho thấy tỷ lệ tăng huyết áp ở nhóm người tham gia là 19,2%; trong đó tỷ lệ tăng huyết áp ở nhóm nam giới (20,2%) cao hơn nữ giới (18,1%); trung bình huyết áp tâm thu 123 ± 16,1mmHg và trung bình huyết áp tâm trương 80,9 ± 9,3mmHg. Tỷ lệ tăng huyết áp cao nhất ở nhóm 60 - 69 tuổi (27,6%). Các yếu tố liên quan đến tăng huyết áp là thừa cân/béo phì (OR = 1,68; KTC 95%: 1,03 - 2,72), sử dụng mỡ động vật thường xuyên (OR = 3,4; KTC 95%: 1,93 - 5,8), vận động thể lực thấp (OR = 2,2; KTC 95%: 1,24 - 4,0), ăn mặn (OR = 2,4; KTC 95%: 1,46 - 3,8), hút thuốc lá (OR = 2,0; KTC 95%:1,15 - 3,2) và ăn ít rau quả (OR = 3,2; KTC 95%: 1,87 – 5,56 ).
Summary:
The study was conducted to describe situation and some factors related to hypertension among Mong people aged 30 - 69 years old in Dak Drong commune - Cu Jut district - Dak Nong province, 2020. The results showed that the rate of hypertension in the group of people from 30 - 69 years old was 19.2%, of which men (20.2%) were higher than that of women (18.1%); systolic blood pressure was 123 ± 16.1 mmHg and diastolic blood pressure was 80.9 ± 9.3 mmHg. There was a difference in the rate of hypertension among age groups and the highest belonged to the age group of 60-69 (27.6%). Factors were identified as related to hypertension, including: overweight/obesity (OR = 1.68; 95%CI: 1.03 – 2.72), using animal fat (OR = 3.4; 95%CI: 1.93 – 5.8), low levels of physical actitivy (OR = 2.2; 95%CI:1.24 – 4.0), often add salt or salty spices when eating (OR = 2.4; 95%CI: 1.46 – 3.8), smoking (OR = 2.0; 95%CI: 1.15 – 3.2) and eating too few vegetables/fruits (OR = 3.2; 95%CI: 1.87 – 5.56).
Từ khóa:
Tăng huyết áp; dân tộc thiểu số; tỉnh Đắk Nông
Keywords:
Hypertension; ethnic minority; Dak Nong province
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/443
File nội dung:
o2109108.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log