Thứ sáu, 19/08/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 108
Tập 31, số 9 2021 Phụ bản

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI MÔNG TỪ 30 ĐẾN 69 TUỔI TẠI XÃ ĐẮK DRÔNG, HUYỆN CƯ JUT, TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 202

HYPERTENSION SITUATION AND SOME RELATED FACTORS IN MONG PEOPLE FROM 30 TO 69 YEARS OLD IN DAK DRONG COMMUNE - CUJUT DISTRICT – DAK NONG PROVINCE, 2020
Tác giả: Ngô Thị Hải Vân, Hoàng Xuân Hạnh, Trần Thị Đức Hạnh, Nguyễn Văn Vinh
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang nhằm mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tăng huyết áp đã được triển khai trên người dân tộc Mông 30 - 69 tuổi ở xã Đắk Drông, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông, năm 2020. Kết quả cho thấy tỷ lệ tăng huyết áp ở nhóm người tham gia là 19,2%; trong đó tỷ lệ tăng huyết áp ở nhóm nam giới (20,2%) cao hơn nữ giới (18,1%); trung bình huyết áp tâm thu 123 ± 16,1mmHg và trung bình huyết áp tâm trương 80,9 ± 9,3mmHg. Tỷ lệ tăng huyết áp cao nhất ở nhóm 60 - 69 tuổi (27,6%). Các yếu tố liên quan đến tăng huyết áp là thừa cân/béo phì (OR = 1,68; KTC 95%: 1,03 - 2,72), sử dụng mỡ động vật thường xuyên (OR = 3,4; KTC 95%: 1,93 - 5,8), vận động thể lực thấp (OR = 2,2; KTC 95%: 1,24 - 4,0), ăn mặn (OR = 2,4; KTC 95%: 1,46 - 3,8), hút thuốc lá (OR = 2,0; KTC 95%:1,15 - 3,2) và ăn ít rau quả (OR = 3,2; KTC 95%: 1,87 – 5,56 ).
Summary:
The study was conducted to describe situation and some factors related to hypertension among Mong people aged 30 - 69 years old in Dak Drong commune - Cu Jut district - Dak Nong province, 2020. The results showed that the rate of hypertension in the group of people from 30 - 69 years old was 19.2%, of which men (20.2%) were higher than that of women (18.1%); systolic blood pressure was 123 ± 16.1 mmHg and diastolic blood pressure was 80.9 ± 9.3 mmHg. There was a difference in the rate of hypertension among age groups and the highest belonged to the age group of 60-69 (27.6%). Factors were identified as related to hypertension, including: overweight/obesity (OR = 1.68; 95%CI: 1.03 – 2.72), using animal fat (OR = 3.4; 95%CI: 1.93 – 5.8), low levels of physical actitivy (OR = 2.2; 95%CI:1.24 – 4.0), often add salt or salty spices when eating (OR = 2.4; 95%CI: 1.46 – 3.8), smoking (OR = 2.0; 95%CI: 1.15 – 3.2) and eating too few vegetables/fruits (OR = 3.2; 95%CI: 1.87 – 5.56).
Từ khóa:
Tăng huyết áp; dân tộc thiểu số; tỉnh Đắk Nông
Keywords:
Hypertension; ethnic minority; Dak Nong province
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/443
File nội dung:
o2109108.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log