Thứ sáu, 19/08/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 178
Tập 31, số 9 2021 Phụ bản

TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TUÝP 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2020

PREVALENCE OF TREATMENT ADHERENCE IN TYPE 2 DIABETIC OUTPATIENTS AND ITS ASSOCIATED FACTORS AT TRA VINH GENERAL HOSPITAL IN 2020
Tác giả: Thạch Thị Út Huyền, Đoàn Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thị Minh Trang
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm xác định tỉ lệ tuân thủ điều trị và mô tả các yếu tố liên quan ở bệnh nhân điều trị ngoại trú đái tháo đường (ĐTĐ) tuýp 2. Từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2020, 385 bệnh nhân ĐTĐ tuýp 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa Trà Vinh được phỏng vấn trực tiếp bằng bộ câu hỏi soạn sẵn có cấu trúc về các nhóm tuân thủ điều trị. Tỉ lệ tuân thủ dùng thuốc là 86,5%, tuân thủ hoạt động thể lực là 69,1%, tuân thủ dinh dưỡng là 49,6% và tuân thủ kiểm soát đường huyết là 3,4%. Các yếu tố có liên quan với tuân thủ điều trị gồm nhóm tuổi, dân tộc, học vấn, nơi ở, tình trạng kinh tế và bệnh đi kèm. Tuân thủ về kiểm soát đường huyết có liên quan với bệnh thận (PR = 5,39, KTC 95% [1,66 – 17,53]). Do các tỉ lệ tuân thủ điều trị ở bệnh nhân ĐTĐ tuýp 2 còn chưa cao, cần tăng cường hướng dẫn và có các biện pháp hỗ trợ giúp cải thiện tuân thủ điều trị cho bệnh nhân ĐTĐ tuýp 2.
Summary:
This study aimed to identify the prevalence of treatment adherence and describe associated factors among outpatients with type 2 diabetes mellitus. From February to May 2020, a total of 385 type 2 diabetic outpatients at Tra Vinh General Hospital were interviewed using a structured questionnaire on several aspects of treatment adherence. Adherence was 86.5% for medication use, 69.1% for physical activity, 49.6% for diet, and 3.4% for glycaemic control. Factors associated with treatment adherence included age groups, ethnic groups, education, accommodation, income, and comorbidities. Glycaemic control adherence was significantly associated with kidney disease (PR: 5.39; 95% CI: 1.66 – 17.53). As the percentages of treatment adherence are relatively low, there is a need to improve guidance and support strategies for type 2 diabetic patients to increase treatment adherence.
Từ khóa:
Tuân thủ điều trị; đái tháo đường tuýp 2
Keywords:
Treatment adherence; type 2 diabetes mellitus
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/452
File nội dung:
o2109178.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log