Chủ nhật, 26/06/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 25
Tập 32, số 2 2022 Phụ bản

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI KHU VỰC PHÍA NAM GIAI ĐOẠN 2001 - 2020

EPIDEMIOLOGICAL FEATURES IN THE SOUTH OF VIETNAM 2001 - 2020
Tác giả: Ngô Văn Dinh, Lương Chấn Quang, Diệp Thanh Hải, Đỗ Kiến Quốc, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Võ Tố Quyên, Nguyễn Vũ Thượng, Vũ Hải Hà, Phan Trọng Lân
Tóm tắt:
Sốt xuất huyết dengue (SXHD) là bệnh lưu hành chủ yếu tại khu vực phía Nam. Diễn tiến và đặc điểm dịch tễ của bệnh đã có những thay đổi theo thời gian, từ đây nghiên cứu nhằm mô tả đặc điểm dịch tễ học về bệnh SXHD trong giai đoạn 2001 - 2020 tại khu vực phía Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy đã có một số thay đổi đặc điểm dịch tễ bệnh SXHD trong giai đoạn 2001 - 2020. SXHD vẫn là bệnh lưu hành ở mức cao tại khu vực phía Nam, với nhiều týp vi rút Dengue lưu hành cùng lúc, có sự chuyển đổi týp vi rút lưu hành ưu thế qua các năm. Tỉ lệ ca SXHD nặng và ca SXHD tử vong giảm liên tục. Ghi nhận sự thay đổi về độ tuổi mắc bệnh, tỉ lệ tử vong chuyển dần từ trẻ em sang người lớn và sự gia tăng mắc, chết do SXHD tại các tỉnh Đông Nam Bộ nơi có tốc độ công nghiệp hóa nhanh.
Summary:
Dengue hemorrhagic fever is a disease mainly circulating in the South of Vietnam. Dengue circulation and epidemiological features have changedover time. This study aims to describe epidemiological features in the South of Vietnam 2001 - 2020. Research results show that there have been some changes in epidemiological characteristics of dengue in the period 2001 - 2020. Dengue is still a high endemic disease in KVPN, with many types of DEN circulating and has a change of virus type circulating dominant over the years. The rate of severe dengue cases and deaths of dengue fever has continuously decreased. Have changes in the age of illness, the gradual change in mortality from children to adults, an increase in Southeast region.
Từ khóa:
Dịch tễ học; sốt xuất huyết dengue; khu vực phía Nam; Việt Nam
Keywords:
Dengue; epidemiology of dengue hemorrhagic fever; Southern region; Vietnam
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/605
File nội dung:
o220225.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log