Thứ bảy, 25/06/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 202
Tập 32, số 2 2022 Phụ bản

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BẪY GRAVID AEDES TRAP (GAT) TRONG GIÁM SÁT MUỖI SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI HÀ NỘI VÀ NAM ĐỊNH NĂM 2018 - 2019

EFFECTIVENESS OF USING GRAVID AEDES TRAP (GAT) FOR DENGUE VECTOR SURVEILLANCE IN HANOI AND NAM DINH 2018 - 2019
Tác giả: Phạm Tuấn Anh, Vũ Trọng Dược, Vũ Sinh Nam, Nguyễn Thị Mai Anh, Trần Như Dương
Tóm tắt:
Nghiên cứu điều tra cắt ngang thu thập muỗi Aedes hàng tuần bằng bẫy Gravid Aedes Trap (GAT) và máy hút cầm tay (MHCT) tại 180 hộ gia đình thuộc 6 xã, phường ở Thành phố Hà Nội và tỉnh Nam Định từ tháng 7/2018 - 5/2019 nhằm đánh giá hiệu quả việc sử dụng bẫy GAT trong giám sát véc tơ tại Hà Nội và Nam Định. Tổng số muỗi bắt được bởi cả hai phương pháp là 4930, trong đó số muỗi Ae. aegypti bắt bằng bẫy GAT là 1357 cao hơn 3,69 lần bắt bằng MHCT. Tổng số muỗi Ae. albopictus bắt bằng bẫy GAT là 3072, cao hơn 22,9 lần bắt bằng MHCT. Tại Hà Nội và Nam Định đều ghi nhận số lượng muỗi bắt bằng bẫy GAT nhiều hơn so với bắt bằng MHCT ở cả hai loài. Các chỉ số mật độ muỗi, chỉ số nhà có muỗi bằng bẫy GAT cao hơn so với MHCT. Độ nhậy và độ đặc hiệu của bẫy GAT cũng cao hơn phương pháp bắt bằng MHCT. Bắt muỗi bằng bẫy GAT không phụ thuộc vào người điều tra, tính ổn định cao và dễ sử dụng, nên bẫy GAT có thể xem xét áp dụng rộng rãi trong giám sát muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết dengue ở Việt Nam.
Summary:
A cross - sectional study of weekly Aedes mosquito collection by Gravid Aedes Trap (GAT) and aspirator (MHCT) in 180 households in 6 communes and wards in Hanoi city and Nam Dinh province since July /2018 - 5/2019 aimed to evaluate the use of Gravid Aedes Trap in vector monitoring in Hanoi and Nam Dinh. The total number of mosquitoes caught by both methods was 4930, of which Ae. aegypti captured by GAT trap was 1357 higher than 3.69 times captured by MHCT. The total number of Ae. albopictus captured by GAT trap was 3072, 22.9 times higher than that caught by MHCT. In Hanoi and Nam Dinh both recorded a higher number of mosquitoes caught by GAT traps than by MHCT in both species. Indicators of mosquito density, and house indices with mosquitoes by GAT traps were higher than those of MHCT. The sensitivity and specificity of the GAT trap are also higher than that of the MHCT capture method. Catching dengue vector mosquitoes with GAT traps does not depend on the investigator, is highly stable and easy to use, so GAT traps can be considered and widely applied in surveillance of denguetransmitting mosquitoes in Vietnam
Từ khóa:
Aedes aegypti; Aedes albopictus; Gravid Aedes Trap; sốt xuất huyết dengue
Keywords:
Aedes aegypti; Aedes albopictus; Gravid Aedes Trap; Dengue hemorrhagic fever
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/626
File nội dung:
o2202202.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log