Thứ bảy, 25/06/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 36
Tập 32, số 2 2022 Phụ bản

MÔ HÌNH DỰ BÁO SỚM DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE (D-MOSS) TẠI KHU VỰC MIỀN BẮC VIỆT NAM, 2019 – 2021

DENGUE FEVER FORECAST MODEL (D-MOSS) IN THE NORTH OF VIETNAM, 2019 – 2021
Tác giả: Vũ Trọng Dược, Phạm Tuấn Anh, Đào Khánh Tùng, Trần Công Đại, Vũ Sinh Nam, Trần Như Dương
Tóm tắt:
Xây dựng mô hình cảnh báo sớm sốt xuất huyết dengue (SXHD) sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong công tác phòng bệnh. Nghiên cứu này nhằm xây dựng và hoàn thiện một mô hình dự báo sớm bệnh SXHD (gọi là D-MOSS) dựa trên sự tích hợp dữ liệu quan trắc từ vệ tinh và dữ liệu về thời tiết, sự sẵn có nước bề mặt, lịch sử ca bệnh để đưa ra dự báo sớm. Kết quả mô hình cho thấy khả năng rất cao từ 80% - 100% số ca bệnh sẽ vượt ngưỡng phân vị 75% như tại Quảng Ninh, Bắc Giang; 60% - 80% số ca bệnh sẽ vượt ngưỡng phân vị 75% tại Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 10, 2021. Với mức cảnh báo trước 1 tháng, 2 tháng mô hình có độ chính xác cao, lên đến khoảng 80% và khi dự báo trước 6 tháng thì độ chính xác của mô hình giảm xuống chỉ còn dưới 40%. Nhìn chung, mô hình D-MOSS đã dự báo được xu hướng của dịch bệnh SXHD, có thể nói đây là một kênh tham khảo quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch đáp ứng, phòng chống bệnh SXHD cho tuyến tỉnh hiện nay và kiến nghị xây dựng mô hình dự báo sớm đến tuyến quận/huyện trên toàn quốc.
Summary:
Building a successful early warning model for dengue hemorrhagic fever will bring positive effects in disease prevention. This study aimed to build and complete an early prediction model of dengue disease (called D-MOSS) based on the integration of observation data from satellites and data on weather, surface water availability, case history to make early forecasts. The model results showed that there was a very high probability that 80% - 100% of cases would exceed the 75% percentile as in Quang Ninh, Bac Giang; 60% - 80% of cases would exceed the 75% percentile in Hanoi, Thanh Hoa, Nghe An during the period from August to October 2021. With a 1-month, 2-month warning level, the model had high accuracy, up to about 80%, and when forecasting 6 months in advance, the accuracy of the model dropped to less than 40%. In general, the D-MOSS model has predicted the trend of the dengue epidemic, it can be said that this is an important reference channel in developing dengue prevention and response plans for the current provincial level and is expected to build an early forecasting model to the district level nationwide.
Từ khóa:
D-MOSS; mô hình dự báo sốt xuất huyết dengue; miền Bắc Việt Nam
Keywords:
D-MOSS; dengue prediction model; the North of Vietnam
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/606
File nội dung:
o220236.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log