Chủ nhật, 26/06/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 135
Tập 32, số 2 2022 Phụ bản

MUỖI AEDES AEGYPTI VÀ AEDES ALBOPCITUS - VÉC TƠ TRUYỀN BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI CÁC ĐIỂM CÔNG CỘNG CỦA HÀ NỘI NĂM 2020

AEDES AEGYPTI AND AEDES ALBOPCITUS - DENGUE VECTOR IN PUBLIC PLACES IN HANOI IN 2020
Tác giả: Trần Như Dương, Vũ Trọng Dược, Vũ Sinh Nam
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện tại một số điểm công cộng của Hà Nội nhằm xác định ổ bọ gậy nguồn và mật độ muỗi Aedes. Cả hai loài Ae. aegypti và Ae. albopictus và nhiều chủng loại dụng cụ chứa nước khác nhau đã được tìm thấy. Mật độ muỗi Ae. aegypti ghi nhận cao nhất tại đình chùa và chợ, trung bình lần lượt là 7 và 4 con một điểm, bên cạnh đó mật độ muỗi Ae. albopictus rất cao ở khu vực công viên 34,3 con/điểm. Tại đình (chùa) bọ gậy Ae. aegypti tập trung chủ yếu ở chum vại (45,7%) và bể cảnh (25,5%), còn Ae. albopictus tập trung chủ yếu ở phế thải (59,9%) và chum vại (28,2%). Tại trường học tỷ lệ bọ gậy Ae. aegypti tập trung chủ yếu ở xô, chậu (31,9%), phế thải (29,9%) và cây phát lộc (17,0%). Tại công viên, chủ yếu ghi nhận bọ gậy Ae. albopictus ở phế thải (92,5%). Tại chợ, số lượng bọ gậy ghi nhận nhiều Ae. aegypti hơn Ae. albopictus với tỷ lệ tập trung cao nhất ở phế thải (49,3% với Ae. aegypti và 100% với Ae. albopictus). Đây là một cảnh báo nguy cơ muỗi Aedes truyền bệnh và việc kết hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền, người dân trong xử lý các ổ bọ gậy nơi công cộng là rất cần cần thiết.
Summary:
A cross - sectional study was conducted in several public Hanoi areas to determine Aedes mosquitoes and the key breeding sites of Aedes source larvae and the density. The presence of both Ae aegypti and Ae. albopictus in various types of water containers. The density of Ae. aegypti mosquito was highest recorded in temples and markets, with an average from 7 and 4 individuals per one point research, the density of Ae. albopictus mosquito was highest recorded very high in the park with 34.3 individuals per one point research. At the temple, Ae. aegypti larvae are concentrated mainly in jars (45.7%) and bonsai pots (25.5%), while Ae. albopictus larvae are present mainly in waste (59.9%) and jars (28.2%). At the school, Ae. aegypti larvae are mainly in buckets (31.9%), waste (29.9%) and bud containers (17.0%). At the park, Ae. albopictus larvae are found in the waste (92.5%). At the market, the number of Ae. aegypti larvae are significantly lower than that Ae. albopictus larvae, with the highest larvae concentration in waste (49.3% for Ae. aegypti and 100% for Ae. albopictus). This is a high Aedes vector index, so need the coordination between departments, sectors, unions, authorities and people to reduce the this mosquito population in public places, so essential.
Từ khóa:
Aedes; điểm công cộng; véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết dengue
Keywords:
Aedes; public places; dengue vector
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/618
File nội dung:
o2202135.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log