Thứ năm, 08/06/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Sự lưu hành của thực khuẩn thể tả trong môi trường nước ngoại cảnh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2018 –2019
Kết quả công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến, nhận tinh trùng và hiến, nhận noãn tại 3 Trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Trang: 99
Tập 32, số 2 2022 Phụ bản

Ổ BỌ GẬY NGUỒN LOÀI MUỖI AEDES TRUYỀN BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI MỘT SỐ ĐIỂM SINH THÁI KHÁC NHAU TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI NĂM 2019

KEY BREEDING SITES FOR AEDES LARVAE THAT TRANSMIT DENGUE FEVER AT DIFFERENT ECOLOGICAL POINTS IN HANOI IN 2019
Tác giả: Vũ Trọng Dược, Trần Vũ Phong, Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Thị Mai Anh, Vũ Sinh Nam, Trần Như Dương
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang tại 3 quận/huyện trọng điểm dịch bệnh sốt xuất huyết dengue (SXHD) của Hà Nội (đặc trưng cho khu vực nội thành, ngoại thành và vùng tiếp giáp) nhằm xác định sự phân bố và ổ bọ gậy nguồn (BGN) của muỗi truyền bệnh SXHD vào tháng 5 và tháng 10/2019. Kết quả cho thấy cả 3 khu vực đều có mặt cả 2 loài bọ gậy (BG) Aedes aegypti và Aedes albopictus trong hơn 8 chủng loại dụng cụ chứa nước (DCCN). Khu vực nội thành và giáp ranh, mật độ BG của muỗi Aedes aegypti cao hơn muỗi Aedes albopictus, ngược lại tại khu vực ngoại thành mật độ BG của muỗi Aedes albopictus cao hơn muỗi Aedes aegypti. Ổ BGN Aedes aegypti tại Hà Nội không thay đổi vào đầu và cuối mùa mưa đều là bể > 500 lít (chiếm tỷ lệ 38 và 39,1%), chậu cảnh (24,5 và 14,4%) và xô thùng chậu (20 và 20,9%). Ổ BGN Aedes albopictus tháng 5/2019 là bể > 500 lít (chiếm tỷ lệ 48%), xô thùng chậu (22%) và phế thải, chậu cảnh (lần lượt 12,8% và 12,6%); tháng 10/2019 là chậu cảnh (28,9%), xô thùng chậu (24,5%) và bể > 500 lít, phế thải (lần lượt 20,6% và 18,7%). Thông điệp cho người dân về biện pháp diệt BG Aedes thích hợp nhất tại thành phố Hà Nội là thả cá ăn bọ gậy hoặc đậy nắp kín DCCN, thau cọ và thu gom phế thải.
Summary:
A descriptive cross - sectional study in 3 districts across urban, urbanization and rural areas in Hanoi city where there is a dengue fever outbreak every year was carried out in May and October 2019 to find how dengue vector distributions and index. The results showed that both Aedes aegypti and Aedes albopictus larvae are present in more than 8 types of water containers in all 3 areas. However, in urban and urbanization areas, Aedes aegypti larvae density is higher than that of Aedes albopictus larvae, while in rural areas, Aedes albopictus larvae density is higher than that of Aedes aegypti. Key breeding containers of Aedes aegypti in Hanoi that stay the same at the beginning and the end of the rainy season are tanks > 500 liters (38 and 39.1%), pots (24.5 and 14.4%) and buckets (20 and 20.9%). Key breeding containers of Aedes albopictus in May 2019 are tanks > 500 liters (48%), buckets (22%) and waste, bonsai pots (12.8% and 12.6%, respectively); in October 2019, the key breeding containers are bonsai pots (28.9%), pots (24.5%) and tanks > 500 liters, waste (20.6% and 18.7% respectively). The best method to eliminate Aedes larvae in Hanoi city is to let fish eat the larvae, or to tightly covered containers, including buckets and waste collection containers.
Từ khóa:
Ổ bọ gậy nguồn; dụng cụ chứa nước; Aedes albopictus và Aedes aegypti
Keywords:
Larvae; water containers; Aedes albopictus and Aedes aegypti
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/614
File nội dung:
o220299.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log