Thứ bảy, 25/06/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 107
Tập 32, số 2 2022 Phụ bản

SỰ BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐ VÉC TƠ TRUYỀN BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT TẠI KHU VỰC TÂY NGUYÊN, 2011 - 2020

FLUCTUATION OF DENGUE VECTOR INDICES IN CENTRAL HIGHLAND REGION, 2011 – 2020
Tác giả: Phan Đình Thuận, Trần Thị Trang, Trần Tường Vi, Trương Xuân Toàn, Viên Chinh Chiến
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng hồi cứu các chỉ số véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết dengue (SXHD) được giám sát và báo cáo hàng tháng từ tháng 1/2011 - 12/2020 tại 04 tỉnh khu vực Tây Nguyên. Phân tích các chỉ số véc tơ gồm chỉ số mật độ muỗi (DI), chỉ số Breteau (BI) tại các điểm giám sát nhằm mô tả sự biến động chỉ số véc tơ liên quan đến đề xuất các biện pháp phòng chống phù hợp. Kết quả cho thấy các tháng đều ghi nhận sự hiện diện của muỗi và lăng quăng/bọ gậy muỗi Aedes aegypti truyền bệnh SXHD. Chỉ số mật độ muỗi dao động từ 0,2 đến 0,44 con/nhà; chỉ số BI dao động từ 13,7 đến 31,2. Các chỉ số thường bắt đầu tăng cao từ tháng 5 đến tháng 10, đỉnh vào tháng 7. Mùa mưa DI (0,23 - 0,46), BI (20,8 - 29,0) cao hơn mùa khô DI (0,19 - 0,28), BI (13,2 - 21,1). Năm 2016 ghi nhận chỉ số véc tơ cao nhất với BI trung bình: 24,3 (cao nhất: 186,7); DI trung bình: 0,33 (cao nhất: 1,9). Chỉ số véc tơ trung bình theo tháng, mùa, năm tại khu vực Tây Nguyên thường không cao (BI < 30, DI < 0,5); các chỉ số véc tơ cao ở tỉnh Kon Tum, Gia Lai và thấp hơn ở Đắk Lắk, Đắk Nông.
Summary:
The retrospective study aimed to describe the Dengue vector population based on vector density and Breteau indices collected monthly from 1/2011 to 12/2020 in 04 provinces of the Central Highlands region. The mean density index (DI) and Breteau index (BI) were calculated among sentinel sites of the vector surveillance system. The results showed that every month the presence of dengue vector Aedes aegypti was reported. DI ranged from 0.2 to 0.44 mosquitoes per household; BI ranged from 13.7 to 31.2. The dengue vector indices were started annually increasing from May to October, which peaked in July. The vector indices in the rainy season (DI (0.23 - 0.46), BI (20.8 - 29.0) were higher than the dry season with DI (0.19 - 0.28), BI (13.2 - 21.1). In 2016, the vector indices were reported highest with BI (average: 24.3; maximum: 186.7); DI (average: 0.33; maximum: 1.9). The average of vector indices monthly, in the central highland region were lower compared with the threshold level (BI < 30, DI < 0.5). The highest indices were recorded in Kon Tum and Gia Lai and the lowest indices were in Dak Lak and Dak Nong provinces.
Từ khóa:
Véc tơ sốt xuất huyết dengue; sốt xuất huyết dengue; Tây Nguyên
Keywords:
Dengue fever vector; dengue fever; Central Highlands
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/615
File nội dung:
o2202107.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log