Thứ bảy, 25/06/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 64
Tập 32, số 2 2022 Phụ bản

SỰ LƯU HÀNH CỦA CÁC TÝP HUYẾT THANH VI RÚT DENGUE GÂY BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT TẠI KHU VỰC TÂY NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2003 - 2020

CIRCULATION OF DENGUE VIRUS SEROTYPES IN THE TAY NGUYEN REGION FROM 2003 TO 2020
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Vân, Phan Thị Tuyết Nga, Lê Văn Tuấn, Nguyễn Văn Trung, Lê Dương Minh Quân, Viên Chinh Chiến
Tóm tắt:
Bệnh sốt xuất huyết được truyền sang người qua trung gian muỗi bị nhiễm vi rút Dengue (DENV). Nghiên cứu nhằm mục tiêu mô tả sự lưu hành của các týp huyết thanh DENV tại khu vực Tây Nguyên giai đoạn năm 2003 – 2020 bằng hồi cứu 5.345 mẫu huyết thanh được xác định týp DENV bằng kỹ thuật RT-PCR/ rRT-PCR. Kết quả nghiên cứu cho thấy tại khu vực Tây Nguyên có sự lưu hành của cả 4 týp DENV trong đó DENV2 chiếm tỷ lệ cao nhất (47,48%), tiếp đến là DENV1 (38,15%); DENV4 (12,97%) thấp nhất là DENV3 (1,40%). Diễn tiến của các týp DENV khá tương đồng theo các tháng trong năm song theo diễn tiến hàng năm thì týp huyết thanh DENV3 và DENV4 không xuất hiện thường xuyên. DENV4 có xu hướng gia tăng mạnh trong những năm gần đây, nhất là những năm bùng phát dịch. Từ năm 2003 đến 2020 tại khu vực Tây Nguyên có sự lưu hành của cả 4 týp huyết thanh DENV, những năm gần đây chủ yếu là DENV2 và DENV1. Cần tiếp tục giám sát sự lưu hành của DENV để phòng chống bệnh sốt xuất huyết dengue tốt hơn.
Summary:
Dengue fever is transmitted to humans through bite of mosquitoes infected with dengue virus (DENV). This study aimed to describe the circulation of DENV serotypes in the Tay Nguyen region from 2003 to 2020 through retrospectively 5,345 DENV serotypes by RT-PCR/rRT-PCR. The results showed there were four types of DENV in study period, in which DENV2 accounts for the highest proportion (47.48%), followed by DENV1 (38.15%); DENV4 (12.97%) and the lowest was DENV3 (1.40%). The occured of DENV types was quite similar in months of the year, but DENV3 and DENV4 serotypes did not appear annually. DENV4 tended to increase in recent years, especially in outbreak years. From 2003 to 2020 in the Tay Nguyen region, there were circulation of all 4 DENV serotypes, but mainly DENV2 and DENV1 in recent years. It is necessary to continue to monitor the circulation of DENV for better dengue fever prevention.
Từ khóa:
Vi rút; sốt xuất huyết; týp huyết thanh; RT-PCR; rRT-PCR
Keywords:
Virus; dengue fever; serotype; RT-PCR; rRT-PCR
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/609
File nội dung:
o220264.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log