Thứ năm, 08/06/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Sự lưu hành của thực khuẩn thể tả trong môi trường nước ngoại cảnh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2018 –2019
Kết quả công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến, nhận tinh trùng và hiến, nhận noãn tại 3 Trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Trang: 46
Tập 32, số 2 2022 Phụ bản

THỰC TRẠNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI KHU VỰC TÂY NGUYÊN, GIAI ĐOẠN 2000 - 2020

DENGUE FEVER SITUATION IN THE CENTRAL HIGHLANDS REGION OF VIETNAM, DURING 2000 - 2020
Tác giả: Viên Chinh Chiến, Phạm Ngọc Thanh, Nguyễn Lê Mạnh Hùng, Lý Thị Thùy Trang, Vũ Sinh Nam
Tóm tắt:
Nghiên cứu hồi cứu số liệu bệnh sốt xuất huyết dengue (SXHD) tại khu vực Tây Nguyên từ các báo cáo giám sát bệnh SXHD của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và các Trung tâm Y tế dự phòng/Kiểm soát bệnh tật 4 tỉnh Tây Nguyên nhằm mô tả thực trạng bệnh trong giai đoạn 2000 – 2020. Kết quả cho thấy trong 20 năm khu vực Tây Nguyên đã ghi nhận 132.247 ca mắc SXHD, trong đó có 32 trường hợp tử vong. Tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai có số ca mắc và tử vong cao hơn 02 tỉnh còn lại. Số ca mắc SXHD có xu hướng gia tăng theo các năm. Năm 2010, 2016, và 2019 là những năm khu vực Tây Nguyên bùng phát dịch SXHD. Bệnh SXHD được ghi nhận xuất hiện ở tất cả các tháng trong năm, những tháng mùa mưa thường có số mắc cao hơn những tháng mùa khô. Số mắc cao nhất được ghi nhận từ tháng 8 đến tháng 10 hàng năm.
Summary:
A retrospective study on dengue fever in the Central Highlands region with the data was collected from surveillance reports of Tay Nguyen Institute of Hygiene and Epidemiology and four Provincial Centers for Disease Control to describe the Dengue fever situation in the region from 2000 through 2020. The findings showed 132,247 Dengue cases and 32 deaths had been reported from the Central Highlands region during 2000 - 2020. The number of Dengue cases from Dak Lak and Gia Lai province was greater than the rest two provinces. The Dengue cases had been increasing year by year. The outbreaks of Dengue fever was recorded in 2010, 2016, and 2019 in the region. The Dengue cases were reported in almost months within the year; however, the rainy season had more cases than the dry season. The peak of Dengue fever cases was often reported from August to October in the region.
Từ khóa:
Sốt xuất huyết dengue; Tây Nguyên; Việt Nam
Keywords:
Dengue fever; Central Highlands; Vietnam
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/607
File nội dung:
o220246.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log