Thứ bảy, 25/06/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 53
Tập 32, số 2 2022 Phụ bản

THỰC TRẠNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 20 NĂM, 2000 - 2019

DENGUE SITUATION IN KHANH HOA PROVINCE IN THE PERIOD OF 2000 – 2019
Tác giả: Nguyễn Thành Đông, Nguyễn Xuân Hiếu, Nguyễn Đình Lượng, Trịnh Công Thức, Hồ Quang Hà, Lê Xuân Huy, Đỗ Thái Hùng, Huỳnh Văn Dõng, Nguyễn Hữu Tài, Trần Đại Quang, Trần Công Đại, Vũ Hải Hà, Vũ Sinh Nam
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang nhằm mô tả thực trạng sốt xuất huyết dengue (SXHD) tại Khánh Hòa trong 20 năm (tháng 1/2000 – tháng 12/2019). Kết quả cho thấy SXHD tại Khánh Hòa là bệnh lưu hành, có xu hướng tăng cao. Khánh Hòa là một trong 10 tỉnh có tỷ lệ mắc/100.000 dân cao nhất cả nước. Tỷ lệ tử vong có xu hướng giảm rõ rệt, từ 0,13% năm 2000 xuống còn 0,02% năm 2019. Ca bệnh hàng năm thường tăng cao trong tháng 7, tháng 11 - 12 và kéo dài tới tháng 1 của năm kế tiếp. Số mắc ghi nhận ở 8/9 huyện thị, tập trung chủ yếu ở khu vực đông dân cư và đô thị hóa nhanh. Ghi nhận 2 thể bệnh, trong đó SXHD nặng chiếm tỷ lệ thấp dưới 1% hàng năm. Nhóm tuổi > 15 chiếm trung bình khoảng 55%. Ghi nhận 4 týp vi rút dengue lưu hành thời kỳ 2012 - 2016, không phát hiện D3 kể từ 2017 cho đến nay. Aedes aegypti là véc tơ chính truyền bệnh, chỉ số Breteau và chỉ số mật độ muỗi tăng cao từ tháng 5 đến tháng 12 hàng năm. Các chỉ số véc tơ tăng cao nhất trước đỉnh dịch khoảng 1 tháng. Cần tăng cường công tác giám sát ca bệnh, véc tơ, vi rút tại cộng đồng để chủ động dự báo và đáp ứng dịch bệnh kịp thời, hiệu quả.
Summary:
A cross sectional study was conducted to describe the dengue situation in Khanh Hoa Province in the period of 2000 - 2019. The results indicated dengue hemorrhagic fever (DHF) is a circulating disease that is showing rapid expansion. Khanh Hoa is one of 10 provinces in Vietnam that have highest incidence rate of dengue cases per 100,000 populations. The data also showed significantly decrease of mortality rate, from 0.13% in 2000 to 0.02% in 2019. The successive waves and epidemiology characteristics of DHF had different magnitude. Annual seasonal nature of disease usually peaked in July, between November to December and prolonged till next year January. DHF represented in 8/9 districts of the province, except Truong Sa island, mainly in crowed and urban areas. There were 2 types of DHF in which severe dengue accounted less than 1% per year. Most infected age group from > 15 years old - 55% of dengue cases. All four serotypes were circulating in period from 2012 - 2016, there were no DEN-3 type since 2017. Primary dengue vector was Aedes aegypti, Breteau index and density index increased from May to December annually. Vector indices were peaked around 1 month before the peak of dengue outbreaks. It is necessary to strengthen the surveillance of dengue cases, vectors and viruses to proactively predict and timely responds.
Từ khóa:
Thực trạng; sốt xuất huyết; Khánh Hòa
Keywords:
Situation; dengue fever; Khanh Hoa
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/608
File nội dung:
o220253.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log