Thứ bảy, 25/06/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 115
Tập 32, số 2 2022 Phụ bản

TÍNH CHÍNH XÁC, KHẢ THI CỦA HỆ THỐNG DỰ BÁO SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE DỰA VÀO VỆ TINH (D-MOSS) TẠI TỈNH KHÁNH HÒA, 2020 – 2021

FEATIBILITY AND FORECAST ACCURACY OF DENGUE FORECASTING MODEL SATELLITE BASED SYSTEM (D-MOSS) IN KHANH HOA PROVINCE, 2020 – 2021
Tác giả: Nguyễn Thành Đông, Trịnh Công Thức, Nguyễn Xuân Hiếu, Lê Xuân Huy, Đỗ Thái Hùng, Huỳnh Văn Dõng, Nguyễn Hữu Tài, Trần Đại Quang, Trần Công Đại, Vũ Sinh Nam
Tóm tắt:
Từ tháng 7/2019, Việt Nam phối hợp với Vương Quốc Anh xây dựng hệ thống D-MOSS dự báo sốt xuất huyết dengue (SXHD) sử dụng thông tin thời tiết khí hậu từ vệ tinh, giúp dự báo sớm khả năng xuất hiện dịch bệnh để có thể chủ động lập kế hoạch và ứng phó hiệu quả với dịch SXHD. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá độ chính xác, tính khả thi của hệ thống D-MOSS tại Khánh Hòa 2020 - 2021. Kết quả cho thấy D-MOSS có tính áp dụng vào thực tiễn cao. Hệ thống D-MOSS cho kết quả dự báo trước 1 tháng có độ chính xác so ca mắc thực tế ở Khánh Hòa ở ngưỡng trung bình +1SD, đặc biệt rất chính xác vào tháng 7, tháng 8. Số liệu ca mắc trung bình dự báo của D-MOSS có mối tương quan thuận mạnh với số ca mắc thực tế. Ngưỡng trung bình + 1SD có độ chính xác dự báo cao hơn các ngưỡng trung bình + 2SD, phân vị 75 và phân vị 95. Khoảng thời gian dự báo càng xa thì độ chính xác càng giảm dần. Cần xây dựng hệ thống D-MOSS dự báo xuống quy mô tuyến huyện và tiếp tục đánh giá độ chính xác của hệ thống dự báo để đề xuất đưa vào áp dụng trong chương trình phòng chống SXHD ở Khánh Hòa và trên toàn quốc.
Summary:
From 7/2019, Viet Nam is piloting the D-MOSS dengue forecasting system, which uses information on environmental conditions from satellites, and is helping to forecast in advance the possibility of likely dengue outbreaks, to better plan and prepare an effective response. Our cross-sectional study amimed to evaluate the featibility and forecast accuracy of D-MOSS in Khanh Hoa province, 2020 - 2021. The results indicated that D-MOSS has highly feasible. In general, D-MOSS gives accurate forecast results compared to dengue case in reality. The dengue forecast average of D-MOSS have a strong positive correlation with the actual number of cases. The mean + 1 standard deviation threshold has a higher predictive accuracy than the mean + 2 standard deviations threshold, the 75th percentile and the 95th percentile. The D-MOSS forecast period one month in advance has the highest accuracy, especially in July and August. The farther the forecast period, the lower the accuracy. It is necessary to update D-MOSSS forecast for disstrict levels and continue to assess the accuracy of the D-MOSS in Khanh Hoa, to propose applying D-MOSS in dengue prevention and control in Vietnam.
Từ khóa:
Dự báo; sốt xuất huyết; D-MOSS; Khánh Hòa
Keywords:
Dengue forecast; D-MOSS; Khanh Hoa
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/616
File nội dung:
o2202115.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log