Chủ nhật, 26/06/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 150
Tập 32, số 2 2022 Phụ bản

TÍNH GIÁ TRỊ CỦA DỰ BÁO DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE DỰA VÀO DMOSS TẠI KHU VỰC PHÍA NAM

VALIDITY OF DENGUE FORECASTING BASED ON DMOSS IN THE SOUTH OF VIETNAM
Tác giả: Đỗ Kiến Quốc, Lương Chấn Quang, Võ Tố Quyên, Nguyễn Vũ Thượng, Vũ Hải Hà, Phan Trọng Lân
Tóm tắt:
Dự báo sớm khả năng xuất hiện dịch sốt xuất huyết dengue (SXHD) để có chuẩn bị và sớm triển khai các giải pháp can thiệp, chủ động phòng dịch, mô hình dự báo bệnh SXHD dựa vào quan sát vệ tinh (DMOSS: Dengue forcasting Model Satellite - based System for Vietnam) đã được xây dựng và phát triển. Nghiên cứu này nhằm mô tả tính giá trị của kết quả dự báo của mô hình DMOSS từ năm 2000 và thực nghiệm kết quả dự báo trong năm 2020, để từ đó đưa ra khuyến cáo nhằm sử dụng hiệu quả kết quả dự báo thu được từ mô hình. Xác suất có dịch của từng tỉnh thay đổi trung bình 9% sau mỗi tháng, mức thay đổi lớn nhất là 58%. Khi khảo sát sự biến đổi xác suất có dịch tại các tỉnh sau mỗi lần cập nhật kết quả, xác suất có dịch thay đổi 11%. Giá trị tiên đoán dương và tỉ lệ âm giả của ngưỡng xác suất 60% tương ứng là 25% và 76% và của ngưỡng 80% tương ứng là 29% và 85%. Sử dụng dự báo của DMOSS trong đánh giá nguy cơ cần được xem xét thêm các yếu tố khác như hoạt động can thiệp, týp vi rút lưu hành và sự biến đổi của quần thể cảm nhiễm.
Summary:
A model for Dengue forecasting (DMOSS: Dengue forecasting Model Satellite - based System for Vietnam) was developed in order to drive interventions and prevention of Dengue. DMOSS was developed based on retrospective data of Dengue and hydro - meteorology from 2000 to 2020. Objectives of this study was described the validity of forecasting result in order to recommend the use of DMOSS in reality. Probabilities of Dengue epidemics were varied by 9% after each updates, the maximum fluctuation was 58%. When examination of the fluctuations of Dengue epidemics probabilities by every updates, the change of 11% was recorded after each updates. PPV and FN rates of Dengue epidemics probability in 60% level were 25% and 76% and in 80% level were 29% and 85%. Dengue epidemic probabilities of DMOSS must be used carefully in regard to intervention activities, Dengue serotypes circulation and magnitude of susceptible population.
Từ khóa:
Dự báo dengue dựa vào quan sát không gian; sốt xuất huyết; thời tiết
Keywords:
Dengue forcasting based on Earth observation; dengue; weather
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/620
File nội dung:
o2202150.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log