Thứ bảy, 25/06/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 210
Tập 32, số 2 2022 Phụ bản

ỨNG DỤNG GOOGLE MAP API TRONG XÁC ĐỊNH Ổ DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

APPLYING GOOGLE MAP API IN IDENTIFYING A DENGUE HEMORRHAGIC FEVER OUTBREAK AT AN PHU DISTRICT, AN GIANG PROVINCE
Tác giả: Ngô Văn Dinh, Diệp Thanh Hải, Đỗ Kiến Quốc, Lương Chấn Quang, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Nguyễn Đỗ Nguyên
Tóm tắt:
Định nghĩa một ổ dịch theo dự án phòng chống sốt xuất huyết dengue (SXHD) (Dự án) Khu vực phía Nam (KVPN) đang áp dụng cho cho hoạt động chống dịch thường quy hiện nay, với tiêu chí trong phạm vi một ấp là có những hạn chế. Nghiên cứu nhằm so sánh những kết quả khác biệt trong việc xác định một ổ dịch SXHD khi sử dụng phương pháp định vị bằng Google Map API (GMA) so với phương pháp của dự án ở 729 ca SXHD trong hai năm 2017 và 2018 tại huyện An Phú tỉnh An Giang. Kết quả cho thấy có 166 ổ dịch báo cáo của dự án nhưng chỉ là 150 theo định nghĩa sử dụng GMA. Theo dự án thì tất cả các ổ dịch đều trong 1 ấp, nhưng theo định vị GMA thì có 8 (5%) ổ dịch có phạm vi 2 ấp. Tất cả những ổ dịch theo định nghĩa dựa vào GMA đều có khoảng cách giữa hai ca bệnh là không hơn 200m, theo cách xác định của Dự án có 53 (32%) ổ dịch có khoảng cách giữa 2 ca bệnh là ngoài 200m. Số ổ dịch theo tiêu chí 3 của dự án cao hơn so với ổ dịch theo GMA. Khác biệt giữa hai phương pháp khi sử dụng ca bệnh để xếp vào ổ dịch có ý nghĩa thống kê (p = 0,01). Dự án nên sử dụng GMA để xác định khoảng cách ca bệnh và ổ dịch bên cạnh định nghĩa ổ dịch hiện hành.
Summary:
There are limitations of the current definition of a dengue outbreak focus by the National program for dengue control (Project) at southern Vietnam with criteria within a hamlet. This study was conducted to compared the different outcomes in identifying a dengue outbreak focus using the Google Map API (GMA) method and the definition of the Project method on 729 dengue cases in 2017 - 2018 in An Phu district, An Giang province. The results showed that there were 166 outbreaks reported by the Project but only 150 by definition using GMA. All the foci under the Project definition were in a single hamlet, but there were 8 (5%) foci under the GMA positioning having the size of two hamlets. All the foci under the GMA positioning had the distance between two cases not more than 200 meters, but 53 (32%) foci under the Project definition had the corresponding distance more than 200 meters. The number of foci under the third criteria of the Project at southern Vietnam were higher than that of the GMA positioning method. There was a statistical significant difference between the two methods in using a case for grouping into a focus (p = 0.01). The Project should apply digital map technology for measuring distance, and the cheap and user-friendly GMA on smartphone is a good choice.
Từ khóa:
Sốt xuất huyết dengue; định nghĩa ổ dịch; google map
Keywords:
Dengue fever; outbreak focus definition; google map
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/627
File nội dung:
o2202210.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log