Thứ năm, 08/06/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Sự lưu hành của thực khuẩn thể tả trong môi trường nước ngoại cảnh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2018 –2019
Kết quả công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến, nhận tinh trùng và hiến, nhận noãn tại 3 Trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Trang: 176
Tập 32, số 2 2022 Phụ bản

ỨNG DỤNG HỆ THỐNG DỰ BÁO SỚM DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE (D-MOSS) TẠI KHU VỰC TÂY NGUYÊN, NĂM 2020 – 2021

THE USABILITY AND EFFICIENCY OF THE D-MOSS SYSTEM IN THE CENTRAL HIGHLANDS FROM SEPTEMBER 2020 TO MARCH 2021
Tác giả: Lý Thị Thùy Trang, Phạm Ngọc Thanh, Vũ Sinh Nam, Viên Chinh Chiến
Tóm tắt:
D-MOSS (Dengue forcasting Model Satellite-based System) là một mô hình dự báo dịch sốt xuất huyết dengue sớm, được phát triển dựa vào số liệu ca bệnh trong vòng 20 năm và dữ liệu quan sát mặt đất từ vệ tinh. Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá kết quả dự báo của mô hình dự báo DMOSS. Ứng dụng mô hình dự báo tại khu vực Tây Nguyên từ tháng 9/2020 đến 03/2021 kết quả cho thấy mô hình dự báo khá tốt, dễ sử dụng. Tại tuyến tỉnh cho thấy hệ số tương quan đồng biến với r = 1 giữa số ca dự báo trung bình ở phân vị thứ 75 và số ca thực tế trung bình. Hệ số tương quan r dao động từ 0,80 đến 0,98 giữa các tỉnh. Tỷ lệ chênh lệch trung bình khoảng ± 25% vào những tháng có số ca lớn. Tháng có số ca thấp chênh lệch trong khoảng ± 20 ca. Mô hình dự báo khá chính xác với xu hướng dịch bệnh theo mùa, theo chu kỳ. Tuy nhiên trong thời gian đánh giá kết quả dự báo 6 tháng thì tỉnh Kon Tum là tỉnh có số ca cao khác biệt so với quy luật chu kỳ của bệnh sốt xuất huyết thì mô hình dự báo không chính xác (sai số lớn giữa ca dự báo và số ca thực tế). Mô hình là một kênh tham khảo trong việc xây dựng kế hoạch đáp ứng, phòng chống bệnh sốt xuất huyết dengue cho tuyến tỉnh hiện nay.
Summary:
D-MOSS (Dengue forecasting Model Satellite-based System) is an early dengue fever epidemic forecasting model developed based on 20-years dengue cases and earth observation data from the satellite. This study aims to evaluated the usability and efficiency of the D-MOSS system in the Central Highlands from September 2020 to March 2021 showed that the forecasting model was good and useful. Applied the D-MOSS model to predict dengue fever cases 6 months in advance at the provincial level, the result showed correlation coefficient r = 1 between the Average number of forecasted cases at the 75th percentile and the average of the recorded number of cases. The correlation coefficient r ranged from 0.80 to 0.98 among provinces. The average difference was about ± 25% in months with a large number of cases. Months with a low number of cases The average difference was ± 20 cases. The model has been predicted accurately the seasonal trend of dengue fever. However, during the 6 months of evaluating the forecast results, Kon Tum had a high number of cases that different from the cyclical rule of dengue fever, the forecasting model is not accurate (large error between cases). This is a reference model for developing dengue outbreak prevention and response plans for the provincial level.
Từ khóa:
D-MOSS; mô hình dự báo sốt xuất huyết dengue; Tây Nguyên
Keywords:
D-MOSS; forecasting model of dengue hemorrhagic fever; Central Highlands
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/623
File nội dung:
o2202176.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log