Thứ năm, 08/06/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Sự lưu hành của thực khuẩn thể tả trong môi trường nước ngoại cảnh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2018 –2019
Kết quả công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến, nhận tinh trùng và hiến, nhận noãn tại 3 Trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Trang: 60
Tập 32, số 5 2022

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN LAO PHỔI KHÔNG TÌM THẤY VI KHUẨN LAO TRONG ĐỜM TẠI BỆNH VIỆN PHỔI HẢI PHÒNG, NĂM 2020

CLINICAL AND SUB - CLINICAL CHARACTERISTICS OF PULMONARY TUBERCULOSIS PATIENTS WITHOUT DETECTING MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS IN SPUTUM AT HAI PHONG LUNG HOSPITAL IN 2020
Tác giả: Nguyễn Thị Trang, Vũ Hoàng Đại
Tóm tắt:
Lao phổi khó chẩn đoán nếu không tìm thấy vi khuẩn lao trong đờm. Những trường hợp này không được điều trị thì bệnh lao sẽ tiếp tục lây cho cộng đồng. Nghiên cứu nhằm mục tiêu mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng lao phổi được chẩn đoán nhờ nội soi phế quản ống mềm lấy bệnh phẩm tìm vi khuẩn lao tại bệnh viện Phổi Hải Phòng năm 2020. Chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang hồi cứu để thu thập các thông tin chung, triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của 75 bệnh nhân lao phổi không tìm thấy vi khuẩn lao trong đờm bằng soi đờm trực tiếp và genexpert. Tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán lao phổi nhờ tìm thấy vi khuẩn lao trong dịch phế quản qua nội soi. Kết quả cho thấy thời gian chẩn đoán bệnh trước 2 tháng chiếm 76%. Triệu chứng lâm sàng không rầm rộ. Tổn thương Xquang mức độ nhẹ chủ yếu là thâm nhiễm, nốt; ít tổn thương xơ, vôi. Hình ảnh nội soi phế quản chủ yếu là viêm tăng tiết, viêm xung huyết, chít hẹp, viêm mủ. Tỷ lệ xét nghiệm dịch phế quản MTB dương tính bằng genexpert chiếm 89,3%; cấy MGIT chiếm 84,0%. Nghiên cứu gợi ý nên sử dụng nội soi phế quản để phát hiện lao phổi trong trường hợp không tìm thấy vi khuẩn lao trong đờm.
Summary:
Pulmonary TB is difficult to diagnosis if not detect Mycobacterium tuberculosis in sputum. If these cases are not detected and treated, the tuberculosis continues spreading within a community. This study aims at describing some clinical and subclinical characteristics of pulmonary TB diagnosed by using the flexible bronchoscopy to take samples for finding out the MTB at Hai Phong Lung Hospital in 2020. We used a prospective cross - sectional study to collect general information, clinical and subclinical symptoms of 75 pulmonary TB patients without detecting Mycobacterium tuberculosis in sputum by smear and genexpert. All of patients were diagnosied by finding out the MTB in the bronchial fluid by flexible bronchoscopy. The results showed that the time of diagnosis before 2 months accounting for 76%. Clinical symptoms were not aggressive. X-ray lesion level was common mild. Kind of lesions were mainly infiltrate and nodule. The bronchoscopy images were mainly mucus inflammation, congestive inflammation, stricture, purulent inflammation. Research suggests that bronchoscopy should be used in detecting the pulmonary tuberculosis without MTB in sputum.
Từ khóa:
Lao phổi; nội soi phế quản ống mềm; genexpert; cấy MGIT; Bệnh viện Phổi Hải Phòng
Keywords:
Tuberculosis; flexible bronchoscopy; genexpert; MGIT; Hai Phong Lung Hospital
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/748
File nội dung:
o220560.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log