Thứ sáu, 19/08/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 148
Tập 32, số 5 2022

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỤC HÌNH IMPLANT MẤT RĂNG ĐƠN LẺ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HẢI PHÒNG NĂM 2019 – 2020

OUTCOME OF SINGLE IMPLANT SUPPORTED CROWN AT HAI PHONG MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL 2019 – 2020
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Anh* Phạm Thanh Hải, Nguyễn Đăng Bình, Lê Thị Thùy Ly
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá kết quả phục hình đơn lẻ trên hệ thống Implant (IM) tại bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2019 - 2020. Nghiên cứu mô tả chùm ca bệnh thực hiện 123 phục hình đơn lẻ gắn xi măng của 82 bệnh nhân. Kết quả cho thấy chức năng ăn nhai tốt của phục hình dưới 2 năm là 76,2%; từ 2 - 5 năm là 72,1%; sau 5 năm là 81,4%. Chức năng ăn nhai tốt phụ thuộc cả phục hình và sức khỏe mô nha chu quanh trụ phục hình. Các biến chứng về phục hình bao gồm tỉ lệ vỡ sứ (15,4%); vít bị lỏng (3,3%); 18,7% lỗ vis không còn chất gắn, tình trạng bong xi măng gắn PH là 4,9%. Nghiên cứu cho thấy phục hình implant đảm bảo chức năng ăn nhai tốt đạt trên 70% trong 5 năm theo dõi.
Summary:
The purpose of this study was to evaluate the results of single restorations on the dental implant(IM) system at Hai Phong Medical University Hospital in 2019-2020. The study performed 123 single hybrid cement-screw retained implants for 82 patients. The masticatory function with “good” level was calculated with 76.2% after 2 years post-loading, from 2 to 5 years was 72.1%; after 5 years was 81.4%. The masticatory function depended on both the prosthetics and the health of the periodontal tissue around the implants. Complications of prosthetics include porcelain breakage (15.4%); loose vis (3.3%); 18.7% of hole vis with no longer binder, flaked cement was 4.9%. Research showed that implant restorations ensure good chewing function over 70% in 5 years of follow-up.
Từ khóa:
Phục hình đơn lẻ; implant; nha khoa
Keywords:
Single prosthetics; implant; dentistry
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/760
File nội dung:
o2205148.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log