Thứ năm, 08/06/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Sự lưu hành của thực khuẩn thể tả trong môi trường nước ngoại cảnh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2018 –2019
Kết quả công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến, nhận tinh trùng và hiến, nhận noãn tại 3 Trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Trang: 24
Tập 32, số 5 2022

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ CỦA ĐIỀU DƯỠNG VỀ CHĂM SÓC BÀN CHÂN NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG NĂM 2021

KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF NURSES TOWARD DIABETIC FOOT CARE IN HAI PHONG INTERNATIONAL HOSPITAL IN 2021
Tác giả: Đỗ Thị Ninh, Lương Thị Thu Giang, Trần Thị Đào, Hoàng Thị Oanh
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang với mục tiêu mô tả thực trạng kiến thức, thái độ của điều dưỡng về chăm sóc bàn chân người bệnh đái tháo đường tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng năm 2021. Kết quả cho thấy điều dưỡng viên có mức điểm kiến thức và thái độ tốt về chăm sóc bàn chân người bệnh đái tháo đường M = 12,53 (SD = 3,56) và 38,35 (SD = 5,15). Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về kiến thức chăm sóc bàn chân người bệnh đái tháo đường giữa các điều dưỡng có trình độ học vấn, khoa làm việc khác nhau, có hoặc không tham dự khóa học về chăm sóc vết thương (p < 0,05). Nghiên cứu cũng chỉ ra có mối tương quan thuận, chặt chẽ, (r = 0,45 (p < 0,05)) giữa kiến thức và thái độ của điều dưỡng về chăm sóc bàn chân người bệnh đái tháo đường. Bệnh viện cần thiết lập cơ chế, chiến lược để điều dưỡng có cơ hội được học tập nâng cao trình độ nói chung và tham gia các chương trình tập huấn kỹ năng của tất cả các đơn vị trong bệnh viện nói riêng, đặc biệt là kỹ năng chăm sóc bàn bàn chân, loét bàn chân cho người bệnh đái tháo đường
Summary:
A cross - sectional study aimed to describe the knowledge and attitude of nurses toward diabetic foot care in Hai Phong International Hospital in 2021. Results showed that nurses have good knowledge and attitude toward diabetic foot care M = 12.53 (SD = 3.56) và 38.35 (SD = 5.15). There was a statistically significant difference in knowledge among nurses who have different qualifications, departments, and wound care training (p = 0.02, p = 0.01, p = 0.012) respectively. There was a positive correlation between knowledge and attitude of nurses toward diabetic foot care (r = 0.45, p < 0.05).
Từ khóa:
Điều dưỡng; bàn chân; đái tháo đường
Keywords:
Nurse; footcare; diabetes
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/743
File nội dung:
o220524.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log