Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 24
Tập 32, số 5 2022

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ CỦA ĐIỀU DƯỠNG VỀ CHĂM SÓC BÀN CHÂN NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG NĂM 2021

KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF NURSES TOWARD DIABETIC FOOT CARE IN HAI PHONG INTERNATIONAL HOSPITAL IN 2021
Tác giả: Đỗ Thị Ninh, Lương Thị Thu Giang, Trần Thị Đào, Hoàng Thị Oanh
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang với mục tiêu mô tả thực trạng kiến thức, thái độ của điều dưỡng về chăm sóc bàn chân người bệnh đái tháo đường tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng năm 2021. Kết quả cho thấy điều dưỡng viên có mức điểm kiến thức và thái độ tốt về chăm sóc bàn chân người bệnh đái tháo đường M = 12,53 (SD = 3,56) và 38,35 (SD = 5,15). Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về kiến thức chăm sóc bàn chân người bệnh đái tháo đường giữa các điều dưỡng có trình độ học vấn, khoa làm việc khác nhau, có hoặc không tham dự khóa học về chăm sóc vết thương (p < 0,05). Nghiên cứu cũng chỉ ra có mối tương quan thuận, chặt chẽ, (r = 0,45 (p < 0,05)) giữa kiến thức và thái độ của điều dưỡng về chăm sóc bàn chân người bệnh đái tháo đường. Bệnh viện cần thiết lập cơ chế, chiến lược để điều dưỡng có cơ hội được học tập nâng cao trình độ nói chung và tham gia các chương trình tập huấn kỹ năng của tất cả các đơn vị trong bệnh viện nói riêng, đặc biệt là kỹ năng chăm sóc bàn bàn chân, loét bàn chân cho người bệnh đái tháo đường
Summary:
A cross - sectional study aimed to describe the knowledge and attitude of nurses toward diabetic foot care in Hai Phong International Hospital in 2021. Results showed that nurses have good knowledge and attitude toward diabetic foot care M = 12.53 (SD = 3.56) và 38.35 (SD = 5.15). There was a statistically significant difference in knowledge among nurses who have different qualifications, departments, and wound care training (p = 0.02, p = 0.01, p = 0.012) respectively. There was a positive correlation between knowledge and attitude of nurses toward diabetic foot care (r = 0.45, p < 0.05).
Từ khóa:
Điều dưỡng; bàn chân; đái tháo đường
Keywords:
Nurse; footcare; diabetes
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/743
File nội dung:
o220524.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log