Thứ sáu, 19/08/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 175
Tập 32, số 5 2022

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ VỆ SINH BÀN TAY TẠI BỆNH VIỆN CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG NĂM 2021

KNOWLEDGE AND PRACTICE HANDS HYGIENE AT THE HOSPITAL OF NURSING STUDENTS HAI PHONG UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY IN 2021
Tác giả: Đỗ Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Hải Ninh
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang khảo sát kiến thức, thực hành về vệ sinh bàn tay tại bệnh viện của 112 sinh viên điều dưỡng chính quy trường Đại học Y Dược Hải Phòng từ tháng 04 đến tháng 10 năm 2021. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 13,4% sinh viên không đúng khái niệm, mục đích của vệ sinh bàn tay và 33,0% sinh viên không đúng về nội dung, tầm quan trọng của bàn tay. Có 86,6 % sinh viên trả lời đúng câu hỏi về tác nhân vi khuẩn tìm thấy phần lớn tại móng tay và 42,9 % sinh viên trả lời đúng về phổ tác nhân chính gây nhiễm khuẩn bệnh viện là vi khuẩn vãng lai. Có 69,6% sinh viên đúng khi trả lời đi găng không thay thế được vệ sinh bàn tay. Khi quan sát ngẫu nhiên các sinh viên thực hiện quy trình vệ sinh bàn tay, cho thấy 100% thực hiện đúng bước 1 trong quy trình; có 78,6% thực hiện đúng bước 2; có 90,2% thực hiện đúng bước 3; có 69,6% thực hiện đúng bước 4; có 72,3% thực hiện đúng bước 5 và bước 6 có tỷ lệ sinh viên thực hiện đạt thấp nhất 64,3%.
Summary:
A cross - sectional descriptive study surveyed the knowledge and practice hands hygiene at the hospital of 112 nursing students at Hai Phong University of Medicine and Pharmacy in 2021 from April to October 2021. Research result showed that 13.4% of students were not correct about the concept and purpose of hands hygiene and 33.0% of students were not correct about the content and importance of the hand. There were 86.6% of students correctly answered the question about the bacterial agent found mostly in the nails and 42.9% of the students answered correctly about the spectrum of the main pathogens causing nosocomial infections which are transient bacteria. There were 69.6% of students correct when answering that wearing gloves cannot replace hands hygiene. When observing students performing hand hygiene procedures, it was found that 100% of students correct step 1; 78.6% correct step 2; 90.2% correct step 3; 69.6% correct step 4; 72.3% correct step 5 and step 6 had the lowest rate (64.3%).
Từ khóa:
Kiến thức; thực hành; vệ sinh bàn tay; sinh viên điều dưỡng
Keywords:
Knowledge; practice; hand hygiene; nursing students
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/764
File nội dung:
o2205175.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log