Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 134
Tập 32, số 5 2022

MỘT SỐ YẾU TỐ CỦA MẸ VÀ THAI ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ CHÍNH XÁC CỦA CÔNG THỨC CỔ ĐIỂN TRONG VIỆC ƯỚC TÍNH TRỌNG LƯỢNG THAI

MATERNAL AND FETAL FACTORS RELATED TO THE ACCURACY OF YAKUBOVA’S FORMULA IN FETAL WEIGHT ESTIMATION
Tác giả: Đỗ Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hòa
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm xác định một số yếu tố của mẹ và thai ảnh hưởng tới sự chính xác của việc ước tính trọng lượng thai bằng phương pháp đánh giá lâm sàng áp dụng công thức cổ điển (công thức Yakubova). Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trên 104 cặp mẹ - con tại phòng đẻ bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Trọng lượng của thai được ước tính trước sinh bằng đánh giá lâm sàng áp dụng công thức cổ điển (lúc chuyển dạ) và trẻ được cân lại ngay sau khi sinh. Phần trăm sai số tuyệt đối giữa cân nặng ước tính và cân nặng thực khi sinh là chỉ số dùng để đánh giá mức độ chính xác của công thức cổ điển trong ước tính trọng lượng thai, sai số này ≤ 10% cân nặng thực được coi là ước tính chính xác, sai số này > 10% cân nặng thực được coi là ước tính kém chính xác. Các yếu tố của mẹ và thai đã được so sánh giữa nhóm có ước tính chính xác và nhóm có ước tính kém chính xác. Kết quả 73,1% các ca có ước tính trọng lượng thai chính xác. Cân nặng thực của trẻ, BMI mẹ trước mang thai là các yếu tố ảnh hưởng tới sự chính xác của công thức cổ điển trong ước tính trọng lượng thai.
Summary:
The purpose of this study was to find out some maternal and fetal factors that affect the accuracy of Yakubova’s formula in fetal weight estimation. This is a cross - sectional study performed on 104 mother - baby pairs at the Labour ward of Hai Phong Obstetrics Hospital. Fetal weight in - utero was estimated by Yakubova’s formula and the actual birth weight was also recorded. The percentage of absolute error was the index used to evaluate the accuracy of Yakubova’s formula in fetal weight estimation, this index ≤ 10% was considered an accurate estimation, and this index > 10% was considered an inaccurate estimation. Maternal and fetal factors were compared between these two groups, the accurate estimation group and the inaccurate estimation group. Results 76% of cases were in the accurate estimation group. The actual birth weight and BMI pre-pregnancy were factors affecting the accuracy of Yakubova’s formula in fetal weight estimation.
Từ khóa:
Ước tính trọng lượng thai; công thức cổ điển; yếu tố của mẹ và thai
Keywords:
Fetal weight estimation; Yakubova’s formula; maternal and fetal factors
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/758
File nội dung:
o2205134.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log