Thứ sáu, 19/08/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 134
Tập 32, số 5 2022

MỘT SỐ YẾU TỐ CỦA MẸ VÀ THAI ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ CHÍNH XÁC CỦA CÔNG THỨC CỔ ĐIỂN TRONG VIỆC ƯỚC TÍNH TRỌNG LƯỢNG THAI

MATERNAL AND FETAL FACTORS RELATED TO THE ACCURACY OF YAKUBOVA’S FORMULA IN FETAL WEIGHT ESTIMATION
Tác giả: Đỗ Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hòa
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm xác định một số yếu tố của mẹ và thai ảnh hưởng tới sự chính xác của việc ước tính trọng lượng thai bằng phương pháp đánh giá lâm sàng áp dụng công thức cổ điển (công thức Yakubova). Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trên 104 cặp mẹ - con tại phòng đẻ bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Trọng lượng của thai được ước tính trước sinh bằng đánh giá lâm sàng áp dụng công thức cổ điển (lúc chuyển dạ) và trẻ được cân lại ngay sau khi sinh. Phần trăm sai số tuyệt đối giữa cân nặng ước tính và cân nặng thực khi sinh là chỉ số dùng để đánh giá mức độ chính xác của công thức cổ điển trong ước tính trọng lượng thai, sai số này ≤ 10% cân nặng thực được coi là ước tính chính xác, sai số này > 10% cân nặng thực được coi là ước tính kém chính xác. Các yếu tố của mẹ và thai đã được so sánh giữa nhóm có ước tính chính xác và nhóm có ước tính kém chính xác. Kết quả 73,1% các ca có ước tính trọng lượng thai chính xác. Cân nặng thực của trẻ, BMI mẹ trước mang thai là các yếu tố ảnh hưởng tới sự chính xác của công thức cổ điển trong ước tính trọng lượng thai.
Summary:
The purpose of this study was to find out some maternal and fetal factors that affect the accuracy of Yakubova’s formula in fetal weight estimation. This is a cross - sectional study performed on 104 mother - baby pairs at the Labour ward of Hai Phong Obstetrics Hospital. Fetal weight in - utero was estimated by Yakubova’s formula and the actual birth weight was also recorded. The percentage of absolute error was the index used to evaluate the accuracy of Yakubova’s formula in fetal weight estimation, this index ≤ 10% was considered an accurate estimation, and this index > 10% was considered an inaccurate estimation. Maternal and fetal factors were compared between these two groups, the accurate estimation group and the inaccurate estimation group. Results 76% of cases were in the accurate estimation group. The actual birth weight and BMI pre-pregnancy were factors affecting the accuracy of Yakubova’s formula in fetal weight estimation.
Từ khóa:
Ước tính trọng lượng thai; công thức cổ điển; yếu tố của mẹ và thai
Keywords:
Fetal weight estimation; Yakubova’s formula; maternal and fetal factors
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/758
File nội dung:
o2205134.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log